Fotosoutěž: Víte, ve které ulici stojí bývalý vinohradský Obecní dvůr?

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili fotografii busty české královny Elišky Přemyslovny, která se nachází na nároží bývalého domku kostelníka čp. 102, stojícího naproti průčelí baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Jak nám napsala M. Nováková: „Eliška měla opravdu smutný život. Byla malá, když jí zemřela matka – Guta Habsburská. Její otec Václav II. se později znovu oženil, a to s mladičkou Alžbětou Rejčkou. Rejčka byla jen o málo starší než její nevlastní dcera Eliška a obě ženy se nikdy nesblížily. Ve zmatcích, které vznikly po zavraždění Václava III. r. 1306 v Olomouci, nebylo postavení malé přemyslovské princezny skvělé. Vybrali jí manžela – Jana Lucemburka, jemuž v době sňatku bylo 14 a jí 19. Jeho vláda nebyla příliš šťastná, málo v Čechách pobýval. Při každém návratu potřeboval jen vybrat peníze a vždy připravil své ženě nějaké nemilé překvapení..“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá Ing. M. Bašemu z Lumírovy ul., M. Novákové z ul. Na poříčním právu a J. a M. Steinerovým z Moravské ul.
Nová soutěžní otázka je poměrně těžká: týká se vinohradského tzv. Obecního dvora. Zde byly, jak bychom dnes řekli, soustředěny technické služby města. Mimo jiné odtud odcházeli pracovníci nejen ulice dláždit, ale i uklízet a vyjížděly odsud i koňské povozy určené ke svozu popela z domácností – toho bylo velké množství, neboť se všude používalo uhlí a dříví nejen k topení, ale i k vaření a ohřevu vody. Kočí povozu, který přijel do ulice, zazvonil na zvonec, což bylo znamením pro hospodyňky, aby vysypaly popel a odpadky z kbelíku na připojený valník.
K prospěchu občanů a města Královských Vinohrad nechali radní v roce 1883 v jedné ulici (čp. 200) vystavět Obecní dvůr. Následně se začaly ulice systematicky dláždit velkými žulovými kostkami. Pražané, kteří do těchto míst plných zeleně rádi chodili na nedělní výlety, si tak již nemohli prozpěvovat: „Tam na ten Vinohrad, tam chodí každý rád, ať prší nebo ne, tam vždycky bláto je.“ Obecní dvůr s ústřední novorenesanční dvoupatrovou budovou a středovým štítem měl dva vjezdy se znakem Královských Vinohrad. Po stranách vjezdů byly přízemní koňské stáje v tympanonu ozdobeny koňskou hlavou. Jak znaky, tak koňské hlavy se na objektu zachovaly dodnes a kolemjdoucím připomínají jeho někdejší funkci.
Odpověď na soutěžní otázku Ve které ulici stojí bývalý Obecní dvůr? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nejpozději do 25. srpna 2004.


Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 04.08.2004 – support@publix.cz
Vytisknout