Hlavní město hledá uplatnění pro pojmenování veřejných prostor

V nedávné době se na pražského primátora a místopisnou komisi Rady hlavního města Prahy obrátili občané s návrhem na připomenutí významných osobností pojmenováním některého veřejného prostranství na území hlavního města Prahy. Protože se v minulosti v podobných případech osvědčila spolupráce s městskými částmi, obrací se na jejich obyvatele i tentokrát magistrát s dotazem, zda by se na jejich území nenašla příležitost uplatnit názvy připomínající následující osobnosti:

1. ?Pavel Tigrid – politik a novinář, významná osobnost druhého a třetího odboje.
2. ?Ilan Ramon – první izraelský kosmonaut, který zahynul při havárii raketoplánu Columbia v únoru loňského roku. Tento kosmonaut vezl do vesmíru kresbu zobrazující fiktivní pohled na Zemi z Měsíce. Jejím autorem byl Petr Ginz, syn pražských Židů, který zahynul v koncentračním táboře.
3. ?Petr Ginz – autor kresby zobrazující fiktivní pohled na Zemi z Měsíce. Tuto kresbu vezl do vesmíru první izraelský kosmonaut, který zahynul při havárii raketoplánu Columbia v únoru loňského roku.
4. ?Bedřich Antonín Wiedermann – profesor pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Je považován za největšího českého varhanního virtuosa, pedagoga a skladatele. Býval varhaníkem dómu v Brně, v Praze Emauzích a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Podnikal četná umělecká turné do zahraničí. Zemřel v roce 1951.

Své návrhy na pojmenování veřejných prostranství po výše uvedených osobnostech posílejte spolu s odůvodněním na adresu: ÚMČ Praha 2, sekretariát starosty, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2.

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout