Přehled o vyřízení žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

Vážení občané,

s účinností od 1.7.2018 můžete při podání žádosti o nový občanský průkaz nebo nový cestovní pas uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového občanského průkazu.

Pokud této možnosti nevyužijete, máte možnost si v následujícím přehledu kdykoliv ověřit, zda Vaše žádost o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu byla již vyřízena a vydaný doklad je pro Vás u zdejšího úřadu připraven k vyzvednutí. Stačí znát datum podání žádosti. Přehled je pravidelně aktualizován bezprostředně po obdržení a zpracování dodávky hotových dokladů.

Informace k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK), který se zadává i tehdy, pokud občan nechce elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat, naleznete zde.

Informace k zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým osobním kódům naleznete zde.

Přehled se nevztahuje na žádosti podané prostřednictvím jiných úřadů, stejně jako na doklady, o které bylo požádáno ve zkrácených lhůtách.

Nechcete-li kvůli vyzvednutí hotového dokladu čekat ve frontě, doporučujeme Vám využít možnosti se elektronicky objednat na konkrétní den a hodinu.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek    07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00 

V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

______________________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ

V důsledku krizového opatření vlády ČR je po dobu trvání nouzového stavu návštěvní doba oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel pouze PONDĚLÍ 08:00 - 13:00 a STŘEDA 08:00 - 17:30. Zároveň je až do odvolání pozastavena možnost on-line objednávek.
______________________________________________________________________________________________________


OBČANSKÉ PRŮKAZY

CESTOVNÍ PASY

  žádosti podané nejpozději dne (včetně)         

        žádosti podané nejpozději dne (včetně)       

25. 11. 2020

26. 11. 2020


Informace k podávání žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady.

 

odbor správních agend ÚMČ Praha 2