Hřiště u Mánesa se obnovuje po povodni

Nejpozději do 15. prosince by měla být dokončena obnova dětského hřiště u Mánesa, zaplaveného při srpnových povodních, které využívaly děti z Mateřské školy Na Zbořenci a z družiny Základní školy Resslova. MČ Praha 2 na jeho rekonstrukci přispěla účelovou dotací na opravu a dovybavení herními prvky celkovou částkou 500 _tisíc korun.
Při záplavách naplavenina zničila veškeré herní prvky a sociální a hygienické zařízení. Povodí Vltavy, v jehož majetku pozemek hřiště je, zajistilo pomocí těžké techniky odstranění poškozené trafostanice a sociálního zařízení. Po úklidu a odvozu odpadů z hřiště a po vyčištění a obnovení plavební komory mohly být zahájeny práce na jeho obnově. Nejdříve byla odstraněna naplavená kontaminovaná zemina do hloubky 30 cm a provedena sanace pozemku (chemické ošetření). Po obdržení výsledků hygienických rozborů byla do prostoru hřiště navezena nová zemina. Opětně byl proveden hygienický rozbor zeminy a poté byla osázena travinami. V současnosti se provádí nové snímatelné oplocení hřiště a opravy pískovišť. Na závěr celé rekonstrukce bude hřiště doplněno snímatelným mobiliářem a herními prvky.

Dana Ptáčková, odbor školství, mládeže a tělových

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout