Hudebníci, uvítejte léto v Praze 2, přijďte si zahrát a zazpívat

V letošním roce Nadační fond Evropský svátek hudby ČR oficiálně nevyhlásil pořádání Svátku hudby, a tak se jeho organizace opět ujímá městská část Praha 2. Již 10. ročník hudebních slavností se bude konat v den letního slunovratu, který letos připadne na pondělí 21. června. Amatérští i profesionální umělci mohou, bez nároku na honorář, vystoupit na veřejných prostranstvích a přivítat tak léto. Na akcích nebude vybíráno žádné vstupné.
Rada městské části podporuje tuto hezkou tradici a ve svém usnesení z 20. dubna t. r. vyzývá hudební tělesa i jednotlivce, zejména z Prahy 2, aby Svátek hudby oslavili veřejnou produkcí. Na náměstí Míru bude 21. června tradičně připraveno pódium včetně ozvučení. Hudebníci, kteří mají zájem o vystoupení na tomto prostoru, nechť kontaktují odbor kultury a informací (sl. Hanzalová, tel.: 236 044 202). Rada také souhlasila s možností využití veřejných prostranství, která jsou ve správě MČ (informace podá Ing. Kuchařová, odbor životního prostředí, tel.: 236 044 278), k veřejným hudebním produkcím za podmínky, že nebudou ozvučeny a nebudou narušovat jiné akce, které se v městské části konají. Na základě rozhodnutí rady městské části nebude ve dnech 20. a 21. června při využití k hudební produkci vybírán na veřejných prostranstvích místní poplatek za zábor veřejného prostranství. Hudební produkce mimo pódia na náměstí Míru však neorganizuje městská část, proto zaplacení poplatku Ochrannému svazu autorskému je povinností vystupujících.   

van

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout