Investice do úprav veřejných prostor – obnova náměstí Míru

Jednou z významných investičních akcí loňského roku byla první etapa rekonstrukce náměstí Míru podle projektu architekta Gavlase. Asfaltové záplaty nahradila žlutá a šedá žula, okrajové části jsou vydlážděny tradiční vápencovou mozaikou. Zásahy do zeleně byly jen nepatrné. Nyní se chystá druhá etapa úprav centrálního vinohradského náměstí – v polovině září zde přibudou pítka. Vítěz veřejné soutěže na dodavatele, firma Česká žula, s. r. o., zahájí práce spojené s jejich instalací 25. srpna; dokončení slibuje do 26 dnů.

Text a foto: len

Zveřejněno: 11.08.2003 – support@publix.cz
Vytisknout