Jak postupují práce na obnově objektů v Havlíčkových sadech

Tabulky s omluvnými nápisy upozorňují návštěvníky Havlíčkových sadů, že si při procházkách oblíbeným parkem nejspíš nevychutnají tolik klidu, jak byli zvyklí dříve. Již více než rok se zde usilovně pracuje – i když nucené přestávky, způsobené vyřizováním námitek „ekologických aktivistů“, tempo výrazně zbrzdily. Postupná obnova památkově chráněného areálu, resp. objektů v něm, začala na podzim r. 2002 rekonstrukcí Viničního altánu. Krátce poté, v květnu 2003, zaplavili stavební dělníci a restaurátoři Gröbeho vilu; nyní je opraveno první nadzemní podlaží, tedy zhruba čtvrtina objektu. A vloni v listopadu byla zahájena kompletní obnova historického oplocení a výstavba nového plotu a brány u Botiče.
Historické oplocení
Z loňského rozpočtu bylo na obnovu oplocení Havlíčkových sadů vyčleněno 10 milionů korun. Vzhledem k tomu, že pravomocné stavební povolení na tuto akci mohlo být vydáno až v srpnu 2003 – až potom, co odvolací orgán zamítl odvolání Občanského sdružení Obrana životního prostředí, jehož projednávání trvalo zhruba rok – nebyla tato částka vloni plně vyčerpána. Oprava historického plotu v letošním roce pokračuje. Koncem listopadu bylo vydáno pravomocné stavební povolení na objekt ostrahy, který bude součástí oplocení v horní části Havlíčkových sadů (projekt je již hotový, nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele prací). V současné době vzniká úplně nový plot ve spodní části sadů kolem Botiče – drátěné oplocení bude z vnitřní strany osázeno živým plotem. Práce, související s obnovou historického oplocení a výstavbou nového, mohou znamenat obtíže pro obyvatele přilehlých ulic, a to jak v naší městské části, tak v Praze 10 – např. dočasné využití chodníků stavební technikou nebo méně volných míst k parkování. Jako každá rekonstrukce, vedoucí ke zkvalitnění prostředí, v němž žijeme, se ani obnova Gröbovky neobejde bez pochopení obyvatel okolních domů.
Viniční altán
Viniční altán byl vůbec prvním objektem, který se v Havlíčkových sadech začal obnovovat. Po vynuceném přerušení prací jejich pokračování nyní nic nebrání a termín předání je reálný. Po dokončení stavby 20. dubna 2004 bude následovat přejímací řízení a kolaudace stavby. Na přelomu května a června by už mohl být zrekonstruovaný objekt v provozu.
Pavilon a další objekty
O tom, jak bude Pavilon vypadat, není zatím definitivně rozhodnuto. Spolu s přilehlým atriem by měl sloužit veřejnosti jako klubové zařízení s kavárenským provozem. Rámec pro užití je dán nutností zachovat památkově chráněné prostředí v souladu s rozhodnutím orgánů památkové péče. Poté, co byl vyčleněn ze smlouvy o rekonstrukci a pronájmu se společností CEELI Institut, vypsala městská část výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Jeho vítěz, ateliér SGL Projekt, v současné době zpracovává studii a konzultuje ji s památkáři. Tato studie navrhne alternativní řešení, jak s původním kuželníkem a lukostřelnicí, vybavenými freskami na stěnách, či primátorským pavilonem z dob primátora Baxy naložit při respektování jejich historické hodnoty. Zatím městská část vzácnou památku alespoň nechala zajistit před devastací a dala zkontrolovat zajištění fresek.
V současné době se také zpracovává projekt ke stavebnímu povolení na obnovu zázemí zahradníků a dětského hřiště v horní části Havlíčkových sadů. Ve výběrovém řízení na projektovou dokumentaci zvítězil Atelier M1, s. r. o.
Gröbeho vila
Gröbeho vila a Dolní Landhauska jsou předmětem smlouvy o pronájmu a rekonstrukci, uzavřené mezi MČ Praha 2 a společností CEELI Institut, o. p. s., v roce 2001. Obnovené přízemí vily je již od listopadu loňského roku v provozu, podle původních předpokladů se zde pořádají kurzy pro právníky ze zemí bývalého východního bloku.
Úpravy vyšších pater začnou na jaře: má zde mj. vzniknout velká knihovna právnické literatury, prostory pro dálkové internetové vzdělávání a ubytování pro zhruba 40 účastníků kurzů. Rekonstrukce obou objektů má být definitivně dokončena v roce 2006.

Text a foto: len

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout