Jak to vidím já: Prahu 2 a Raču spojuje především otevřenost a chuť komunikovat

Ve středu 17. července podepíší městské části Praha 2 a Bratislava - Rača na Novoměstské radnici partnerskou smlouvu, které předcházely zhruba půlroční neformální kontakty. Zatím posledním z nich byla návštěva zástupců račianské radnice v Praze 2 počátkem června. Setkání na Novoměstské radnici bylo také příležitostí, jak se dozvědět něco víc o našich budoucích partnerech. Jak jsme zjistili už dříve, Rača je jednou ze 17 městských částí slovenského hlavního města, má něco málo přes 20 tis. obyvatel a vnitřně se člení na tři regiony: samotná Rača, což je původní vinohradnická obec, sídliště Krasňany, kam se první obyvatelé začali stěhovat před 50 lety, a stará železničářská kolonie Východné. Co takový zčásti velkoměstský a zčásti typicky venkovský charakter městské části přináší za problémy, ví nejlépe její starosta dr. Pavol Bielik:
V praxi to znamená, že máme skutečně starosti všeho druhu… na jedné straně musíme řešit veřejný pořádek, čistotu, ekologii, na druhé například pomoc vinařům. Často říkám, že Rača je takový malý vzorek celé republiky soustředěný na malém prostoru, se všemi pozitivy i negativy.
Čeho si v Rače ceníte nejvíc?
Především otevřenosti lidí… a samozřejmě jsme hrdi na naši vinařskou tradici, ale nejen to. Ve volebním programu jsme měli formulaci „…chceme zlepšit městsko-vesnický charakter Rače“. Přeloženo do srozumitelnější řeči to znamená, aby lidé, kteří žijí v původní vinařské obci, nepociťovali, že jsou nějakým způsobem preferováni nebo naopak znevýhodňováni oproti těm, kteří se sem přistěhovali a žijí na sídlišti. Dříve existovala mezi mikroregiony jistá řevnivost. Podařilo se však obrousit hrany natolik, že už se na věci nikdo nedívá očima „poslance za Východné“ anebo očima „poslance za Krasňany“, ale snaží se o jistý nadhled. Například pokud jde o investice, někdy je prostě více potřebuje Rača, jindy někdo jiný. Postupně se také dopracováváme k tomu, že je třeba táhnout za společný konec provazu bez ohledu na to, jestli je někdo „koaliční“ nebo „opoziční“. Čím dříve to lidé pochopí, tím lépe. Občana v komunální politice – a to je určitě stejné v Čechách i na Slovensku – vůbec nezajímá, kdo mu spraví propadlý chodník, nesvítící kandelábr… On to chce mít hotové, okamžitě a odpovědně.
Co mají podle vás Praha 2 a Rača společného?
Poměrně dost. V první řadě je tu společná chuť komunikovat, neuzavírat se v rámci svého teritoria, být otevřeným vůči svému okolí, chuť poznávat se a obohacovat, být si navzájem prospěšní. Proto jsme velmi přivítali aktivitu radnice Prahy 2. Námětů ke spolupráci bylo hodně, ať už je to oblast územního plánování, školství, kontaktů, výměna poslaneckých sborů, občanských sdružení. A pochopitelně vinařství, i když Rača má vinic přece jen o něco víc.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout