Je čas mlčet a je čas mluvit


V posledních letech nabývám stále více dojmu, že nastal čas mluvit. Pokusím se o to každý měsíc malým článkem.
Centrum sociálních služeb (CCS) Prahy 2, Máchova 14, slouží seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2. V roce 1991 zaměstnávala tato organizace 60 lidí a provozovala pouze pečovatelskou službu. Její výdaje činily 6,5 milionu korun, příjmy 140 tisíc korun. Velmi namáhavou a usilovnou činností několika zaměstnanců a díky finanční podpoře od zřizovatele se za 12 let organizace proměnila. Dnes umí nabídnout s výjimkou klasické pečovatelské služby i terénní službu ošetřovatelskou a ošetřovatelský pobyt na lůžku. Před několika lety bylo do organizace začleněno také zařízení péče o děti do tří let. Komplexní nabídka služeb v sociálně zdravotní oblasti je velmi smysluplná a může se s ní pochlubit ze všech městských částí pouze Praha 2, 5 a 10. Je logické, že s rozšířením nabídky služeb se změnil i počet zaměstnanců, výdajů a příjmů. Dnes v organizaci pracuje 122 lidí. Výdaje organizace činily v roce 2002 celkem 42 milionů korun, příjmy 13 milionů. Centrum denně (včetně sobot a nedělí) poskytuje službu 1200 klientům. Stát přispívá ročně na provoz organizace pouhými 2,5 miliony korun. Dalších 26,5 milionu dostáváme od našeho zřizovatele, městské části Praha 2. A já si přeji, aby to obyvatelé Prahy 2 věděli.

Ing. Ivana Bergmannová, ředitelka CSS Praha 2

Zveřejněno: 09.04.2003 – support@publix.cz
Vytisknout