Jedinečná možnost relaxace uprostřed zeleně

Po vstřícném, třebaže delším jednání dostala Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze od městské části Praha 2 do pronájmu za symbolickou jednu korunu ročně starou zahradu za obytnými nájemními domy městské části Praha 2 v ulici Na Slupi 12 a 14. Tato iniciativa Botanické zahrady a starosty městské části Michala Basche vedla k obnovení zchátralé a nevyužívané zahrady. Počátkem června byla po revitalizaci zeleně otevřena pro veřejnost jako odpočinkové refugium.
Pozemek má trojúhelníkovitý tvar a po nejméně třicetiletém chátrání byl zcela zpustlý a zanedbaný. Scházeli se tam narkomani a drobní vandalové, pozemek byl zaplevelený a do Botanické zahrady UK se z něj šířily choroby a škůdci rostlin.
Botanická zahrada UK, jejíž exteriéry jsou bezplatně přístupné široké veřejnosti (návštěvnost asi 100 tisíc osob ročně), navrhla využít takový prostor jako odpočinkové refugium, jakési zátiší s lavičkami zvláště pro starší návštěvníky, kteří se obtížně dostávají do zadních partií zahrady, kde lavičky jsou. V loňském roce byly zahájeny rekonstrukční práce: pozemek byl zbaven náletových a plevelných dřevin, vyčištěn od stavební suti, odpadků a zbytků různého původu. Pod dohledem památkářů byly zahájeny základní rekonstrukční práce na obou „pavilonech“, klenuté nice a na tzv. klasicistním altánu, který byl téměř postaven celý znovu. Opraveny byly také přilehlé zdi, až na nejstarší a patrně nejcennější barokní úsek, který pracovnice památkové péče opravit zatím nedovolila. V roce 2003 také Botanická zahrada UK přihlásila u odboru městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy projekt na revitalizaci této vnitroblokové zeleně. Byl přijat a Univerzita Karlova v Praze (jako právnická osoba) získala grant pražského magistrátu ve výši 180 tisíc korun. Z těchto prostředků a také z prostředků fakulty a s využitím jejích pracovních sil pak začala obnova – byly vytyčeny a zkonstruovány cesty, založeny trávníky a záhony, pořízeny a vysazeny rostliny, pořízena žárově zinkovaná konstrukce pro pnoucí rostliny, vyrobeno deset dobových litinových laviček (typ Vídeň II). Celková hodnota díla zatím není vyčíslena.
Ve čtvrtek 10. června 2004 v 11:00 dopoledne mohlo být toto odpočinkové refugium, zkráceně nazvané „V zátiší“, předáno do užívání návštěvníkům zahrady. Slavnostního otevření se zúčastnil i starosta Mgr. M. Basch, děkan Přírodovědecké fakulty UK univ. prof. Pavel Kovář i další funkcionáři fakulty a kvestor Univerzity Karlovy v Praze Ing. J. Kubíček. Refugium bude otevřeno denně od 10:00 do uzávěrky zahrady (v létě do 18:00).

Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady UK

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout