Jednou větou

- V pondělí 5. července oslavíme státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
- Na úterý 6. července připadá státní svátek Den upálení mistra Jana Husa.
- Druhé pololetí letošního školního roku skončí ve středu 30. června 2004.
- Rada MČ Praha 2 vybrala na svém zasedání 1. 6. 2004 ze tří postupujících uchazeček o funkci ředitelky ZŠ Kladská Mgr. Kateřinu Vávrovou, čímž revokovala své předchozí rozhodnutí; jmenování ještě musí potvrdit odbor školství magistrátu hlavního města.
- O prázdninách bude provoz mateřských škol zajišťován takto: od 7. do 30. července bude otevřena MŠ Kladská 25 a od 2. do 27. srpna MŠ Španělská 16.
- V konkurzu na ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zvítězil zastupující ředitel P. Horák – ministr zdravotnictví ho ve středu 26. května jmenoval do funkce.
- Jak sdělil redakci sekretář České boxerské asociace, oddíl BC Vinohrady Praha 2 slavil úspěch na Mistrovství ČR seniorů, které se konalo v květnu v Karviné: pod vedením trenéra M. Mikoty obsadil A. Frýba druhé místo a třetí místo vybojoval P. Špás.
- I handicapovaní občané mohou sportovat: z paralympijského kalendáře 2004 v Praze vybíráme např. akci nazvanou Prázdniny na nečisto, která se bude konat 23. června na venkovním sportovišti Jedličkova ústavu a škol; 4. září na ni bude na stejném místě navazovat Mistrovství ČR v závěsném kuželníku.
- Praha je od 1. června do 30. září dějištěm mezinárodního projektu CowParade, nad kterým převzal záštitu primátor: metropoli obohatilo 200 barevných laminátových soch krav – kromě atrakce poslouží projekt i charitě.
- V sobotu 26. června bude uveden do provozu další úsek linky C metra, který navazuje na současnou konečnou stanici Nádraží Holešovice a pokračuje přes stanici Kobylisy do nové konečné stanice Ládví na sídlišti Ďáblice.
- České centrum znakového jazyka Pevnost připravilo intenzivní konverzační kurzy českého znakového jazyka: pro začátečníky v termínech 12. – 30. července (od 17:00 do 18:30) a 9. – 27. srpna (od 16:00 do 17:30) a pro pokročilé v termínu 9. – 27. srpna (od 18:00 do 19:30) ve výukových prostorách centra blízko metra Českomoravská; podrobnosti na www.pevnost.com a na tel.: 266 006 390.
- O. s. Asistence, která pomáhá mladým lidem z Jedličkova ústavu, získá od Nadace Eurotel 200 000 Kč na svůj provoz a mzdy osobních asistentů pro rok 2005.
- Český mecenáš J. Hlávka založil svoji nadaci „k podpoře vynikajících nemajetných studentů na českých vysokých školách pražských“ v roce 1904; v rámci oslav jejího založení bude mj. v listopadu otevřena v budově Hlávkovy koleje v Jenštejnské 1 stálá expozice Historie Hlávkovy koleje 1904 – 2004.
- S účinností od 1. června 2004 byla agenda vydávání rybářských lístků přenesena z magistrátu zpět na městské části Praha 1 – 57; pro žadatele o rybářský lístek s trvalým pobytem v Praze 2 to znamená, že se mohou obracet na úřad naší městské části.
- Tísňová linka 156 funguje i pro neslyšící: handicapovaní občané mohou navázat spojení buď odesláním zprávy faxem typu Panafax UF 342 na linku 156 nebo odesláním textové zprávy SMS na speciálně upravený mobil (724/003 333) pro příjem oznámení od neslyšících.
- Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova, Praha 13, která má statut a akreditaci MŠMT jako centrum vzdělávání žáků, učitelů i veřejnosti v oblasti ICT, Centrum informatiky, přijímá od školního roku 2004/5 žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky; podrobnosti na tel./fax: 235 522 160, mobil: 603/420 513, e-mail: skola@zstravnickova.cz, internet: www.zstravnickova.cz.
- ZŠ V Zahrádkách, Jarov, nabízí od září 2004 projekt pro 1. třídy „Napříč předmětům“ a od 2. třídy výuku pro děti s poruchami učení – 8. června škola pořádá Den otevřených dveří (od 14:00 do 18:00); podrobnosti na tel.: 284 862 165, e - mail: zsjarov@zsjarov.cz, internet: www.zsjarov.cz.
- Speciální mateřská škola při Škole Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1, přijme děti na volná místa; školka zajišťuje speciální péči pro různé typy postižení, je bezplatná; tel.: 220 515 124, internet: skolajj@braillnet.cz, www.skolajj.wz.cz.
- V červnu se narodilo mnoho osobností: např. režisér, herec, dramatik a skladatel E. F. Burian (11. června 1904); spisovatel Vl. Neff (13. června 1909); arcibiskup pražský a primas český Fr. Tomášek (30. června 1899).
- V tomto měsíci zemřel např. politik a čestný občan Prahy 2 Václav Benda (2. června 1999); malíř a ilustrátor V. Preissig (Dachau, 11. června 1944); kněz a spisovatel V. B. Třebízský (20. června 1844); historik umění V. V. Štech (24. června 1974); zpěvák M. Chladil (28. června 1984); malíř a ilustrátor A. Kašpar (29. června 1934) a první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (30. června 1364).   

van

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout