Jednou větou

- V tomto měsíci slavíme dva státní svátky: v pátek 5. 7. Den slovanských věro-zvěstů Cyrila a Metoděje a v sobotu 6. 7. vzpomeneme Den upálení Mistra Jana Husa.
- Vzpomínkového aktu v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici k 60. výročí hrdinné smrti československých parašutistů, kteří se na atentátu v květnu 1942 podíleli, se zúčastnil i prezident republiky Václav Havel.
- Česká obec sokolská byla pověřena uspořádáním mistrovství světa v estetické skupinové gymnastice; šampionát družstev z deseti zemí se uskutečnil 21. a 22. 6. v hale Sokola Pražského v Žitné ulici.
- Více než čtyři tisíce psů zkontrolovali pražští strážníci do poloviny června: zjistili 640 přestupků: nejvíce se to týkalo chybějících evidenčních známek, dále toho, že majitelé ne-uklízeli exkrementy nebo porušili vyhlášku, podle níž psi nesmějí mimo jiné na dětská hřiště a pískoviště.
- Pražský dopravní podnik dostal v červnu dalších 22 nových vlaků metra, které od července budou jezdit na trase C.
- Občanské sdružení SANANIM, které se již dvanáctým rokem věnuje prevenci a léčbě drogových závislostí, vydalo pohlednici, která by měla upozornit na rizika spojená s užíváním tanečních drog.
- Linka důvěry pražské organizace RIAPS pro lidi s vážnými problémy, kteří potřebují pomoc, má nový telefon fungující 24 hodin denně: 22 58 06 97.
- Ústřední pražská čistička odpadních vod pro celou metropoli má vyrůst do roku 2013 na Trojském ostrově v Praze 6; není zatím jasno o financování stavby – Praha usiluje o příspěvek z fondů Evropské unie.
- Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo platnost stavebního rozhodnutí o přestavbě restaurace Expo 58 na kanceláře; ukončilo tak dlouhotrvající dohady o správnosti stavebních úprav významné památky, zapsané spolu s centrem Prahy na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.
- Podrobné mapy prvních tří pražských cyklotras – Greenway Botič (24 km), Greenway Vltava (13,5 km) a Cyklotrasa podél Berounky (18 km) – najdou cyklisté na internetu: www.greenways.cz/cyklotrasy.php3.
- Praha a její MČ vyčlenily na letošní hubení myší a potkanů, tedy v období duben – listopad, částku 1,6 mil. Kč (o 300 tis. Kč více než v r. 2001); pražské podniky a instituce vloni vydaly na deratizaci téměř 10 mil. Kč.
- Náměstí Kinských na Smíchově by mělo mít do října novou dominantu: před Justičním palácem, kde stával ruský tank, vyroste Fontána času; voda zde bude tryskat až do výše osmi metrů.
- Hlavní město v loňském roce hospodařilo dle vyjádření náměstka primátora Ing. Paroubka se schodkem zhruba 5,140 mld. Kč; je to necelých 60 % schodku, se kterým se počítalo.    

van

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout