Jednou větou

- Ve čtvrtek 6. 9. byla slavnostně otevřena nová pobočka Reiffeisen Bank na Bělehradské 18; slavnosti se zúčastnili starosta MČ Praha 2 Mgr. M. Basch, farář od sv. Ludmily Dr. V. Eliáš, který pobočku vysvětil, a řada dalších hostů.
- Ve středu 12. 9. dalo při tradiční akci Krev s Českým rozhlasem tuto nejcennější tekutinu 1212 lidí, z toho 278 poprvé.
- Starosta Mgr. Michal Basch se ve středu 12. 9. zúčastnil polední mše v kostele sv. Ludmily na nám. Míru za oběti teroristických činů v USA; v 17:00 se pak zúčastnil vzpomínkového setkání na Václavském náměstí.
- V pátek 28. 9. jsme oslavili státní svátek na počest sv. Václava, patrona naší vlasti.
- Jak redakci sdělilo ministerstvo zdravotnictví, nařizuje dle zákona č. 258/2000 Sb. občanům s chronickými nespecifickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocnění srdce, cév a ledvin nebo diabetem, kteří byli vloni proti chřipce očkováni, aby se u svého ošetřujícího lékaře podrobili mimořádnému bezplatnému očkování proti chřipce (nejdříve od 1. 10. 2001).
- V sobotu 6. 10. pořádá Kontakt, Infocentrum sociální pomoci, v Sadech V. Zítka výtvarný happening – kreslení spojený s vernisáží fotografií ze života duševně nemocných a jejich výtvarných prací z chráněných dílen.
- ZŠ Slovenská 27 vyhlašuje soutěž o nejkrásnějšího psího miláčka žáků vinohradských škol; přehlídka se koná v pondělí 8. 10. od 14:00 v parku před budovou školy.
- Liga proti rakovině nabízí zájemcům o onkologickou problematiku možnost zúčastnit se ambulantních rekondičních kurzů Na Slupi 6 (přihlášky na tel.: 627 47 01); nejbližší kurz bude otevřen 15. 10.
- V pondělí 15. 10. pořádá od 14:30 na nám. Míru občanské sdružení Naděje mítink v rámci Dekády OSN za vymýcení bídy; chce občanům připomenout, že jev chudoby se týká také nás.
- Ve čtvrtek 18. 10. se bude v ZŠ Kladská konat od 14:00 vernisáž výstavy Deset století architektury na Pražském Hradě očima děti ZŠ Kladská; výstava je zahájením oslav výročí 100 let školy v Kladské 1.

van

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout