K oslavě naší státnosti

Snem každého národa je žít v samostatném státě. Češi a Slováci se dočkali jeho splnění v říjnu 1918. Vzniku Československé republiky předcházely dramatické události 1. světové války i soustředěný tlak českých intelektuálů na vídeňský parlament. Manifest, ve kterém nabádají české poslance parlamentu k důslednému prosazování našich národních požadavků, přinesl první plody. Z této iniciativy vzešla Tříkrálová deklarace, přijatá českými poslanci v lednu 1918, ve které byl jasně deklarován požadavek na sebeurčení národů, žijících v Rakousko-Uhersku. Dalším krokem na cestě k samostatnosti bylo i shromáždění českých spisovatelů v pražském Obecním domě v dubnu téhož roku. Národní přísaha, kterou složili přítomní, se stala závazkem k neúnavnému prosazování národních zájmů. Podobné akce probíhaly i na Slovensku. Prohlášení o nezávislosti, které 18. 10. 1918 předal vládě USA T. G. Masaryk, urychlilo rozhodnutí amerického prezidenta W. Wilsona o přijetí rakousko-uherské nabídky na uzavření příměří. S podmínkou, že národy, žijící dosud v monarchii, získají svobodu. Sen mnoha generací o samostatném státě se 28. října 1918 stal skutečností. Historie vzniku Československé republiky se nám může zdát již velmi vzdálená. Ale neměli bychom zapomínat, že poznání minulosti je klíčem k pochopení přítomnosti a může nám ukázat i cestu k budoucnosti.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout