K regulačnímu plánu Vinohrady I

Podle názoru pracovnice pro urbanismus a rozvoj městské části Praha 2 Ing. arch. Petry Šandové koncept regulačního plánu Vinohrady část I, předložený pořizovatelem, tj. Magistrátem hl. města Prahy, nenaplnil roli dokumentu vytvářející koncepční a operativní představu o budoucím vývoji řešeného území.
Městská část považuje regulační plán za dokument, který může správu území výrazně ovlivnit, a proto k jeho posouzení přizvala zkušené odborníky Ing. arch. J. Sedláka, Ing. V. Malinu a JUDr. PhDr. J. Plose. Zhodnocení konceptu regulačního plánu spolu s připomínkami městské části by mělo být jako návrh stanoviska městské části Praha 2 projednáváno na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 30. 10. 2001. S konečným zněním stanoviska se budete moci seznámit na internetových stránkách www.praha2.cz a budou o něm i nadále informovat Noviny Prahy 2. Podstatné bude sledovat, jak připomínky městské části pořizovatel promítne do souborného stanoviska, které bude závazným podkladem pro dopracování návrhu regulačního plánu.

MBr

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout