K záměru sloučit školy Na Smetance a ve Slezské

Jak jsme psali v minulém čísle, Rada městské části Praha 2 přijala 20. dubna usnesení, kterým předkládá k diskusi záměr sloučení Základní školy Slezská se Základní školou Na Smetance k 30. červnu 2006. Slučování by se v žádném případě nemělo dotknout provozu mateřské školy, která v budově sídlí. Nástupnickou organizací by se měla stát škola Na Smetance. Zajímal nás názor obou zainteresovaných stran na případné sloučení.

Ředitelka ZŠ Slezská Mgr. Jitka Hájková k tomu říká…
Ekonomická situace ve školách je bohužel taková, jaká je. Takže z ekonomického hlediska chápu, že je slučování nutné, z pedagogického s ním ovšem souhlasit nemohu – a to se slučováním škol obecně. Záměr obce jakožto zřizovatele samozřejmě respektuji.
Jak situaci vnímají rodiče?
Právě s nimi se nyní všechno projednává – se sloučením rodiče vesměs nesouhlasí. Dávají zároveň najevo svoji důvěru k naší škole, což považuji za velmi milé. Myslím, že jsme prostorově zhruba na stejné úrovni jako Smetanka, takže se ptáme, proč zrovna my? Jsem tu ředitelkou od školního roku 1991/1992, leccos se zlepšilo, je zde stabilizovaný pedagogický sbor, poklidné a spokojené prostředí… O to víc nás to mrzí a osobně se nás to dotýká.
Odrazí se nějakým způsobem záměr sloučit ZŠ Slezská se ZŠ Na Smetance na chodu vaší školy v následujících dvou letech?
Z hlediska výuky ani zájmové činnosti to děti v žádném případě nepocítí. Vše bude fungovat v tom rozsahu a kvalitě jako dosud. Je ale otázka, zda rodiče nebudou vzhledem k chystanému sloučení dávat děti na jiné školy – to by bylo organizačně nepříjemné.

Ředitelky ZŠ Na Smetance, PaedDr. Hany Vítové, jsme se zeptali: Jaké praktické kroky bude třeba udělat, aby sloučení proběhlo bez dopadu na žáky obou škol a na průběh výuky?
Sloučení proběhne za dva školní roky. Pro klidný průběh je zapotřebí spolupracovat efektivně, bez emocí a nátlaků jakékoliv strany. Máme za sebou první jednání a společná setkání, která považuji za konstruktivní a vzájemně vstřícné. Pro kolegy a rodiče ze ZŠ Slezská jsme vypracovali tabulky, které dokladují, že přemístěním dětí ze ZŠ Slezská by neměly nastat výrazné problémy dopadající na psychiku žáků obou našich škol. Tabulky budou vyvěšeny na internetových stránkách škol.
Bude po sloučení v dostatečném rozsahu zachován současný program ZŠ Slezská – orientace na matematiku a přírodní vědy?
Ve školním roce 1992/1993 jsem nastoupila v ZŠ Slezská do funkce zástupce ředitele. Po celou dobu mého desetiletého působení jsem se spolupodílela na organizačním a pedagogickém vedení tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Je samozřejmé, že na zachování rozšířeného vyučování matematiky a přírodovědných předmětů mám zájem, a již ve školním roce 2004/2005 začneme v ZŠ Na Smetance tento program provozovat.   

len

Zveřejněno: 10.06.2004 – support@publix.cz
Vytisknout