KOMWAG®, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Varšavská 12, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
Tel., fax: 02/22515458,22514755, 22518710, 22518717, mobil: 0603 415983 , IČO: 61057606

Pražské služby, a.s. Pod Šancemi 444/1
    180 77 Praha 8 - Vysočany

V Praze dne 7.3. 2000
Věc: Harmonogram přistavování kontejnerových zásobníků k zajištění odvozu objemného odpadu – Červen 2000 po upřesnění městské části Praha 2
Objednatel: Pražské služby, a.s.
Zhotovitel: Komwag, a.s.
Četnost odvozu: 2 stání 1 x týdně, 22 stání 1 x měsíčně
Číslo oblasti: 13, Název oblasti: Vinohrady, Počet stanovišť: 24
Komwag
Ulice   č.domu   Datum   Pozn.
Chopinova /
Krkonošská   (roh)   1.6. – 2.6. 2000   
Londýnská   49   1.6. – 2.6. 2000   
Mánesova   26   5.6. – 6.6. 2000   
Na Kozačce   12   6.6. – 7.6. 2000   
Římská /
Italská   (roh)   7.6. – 8.6. 2000   
Moravská   12   7.6. – 8.6. 2000   
Slezská   4   8.6. – 9.6. 2000   
Lublaňská   31   12.6. – 13.6. 2000   
Záhřebská   32   12.6. – 13.6. 2000   
Chodská   25   13.6. – 14.6. 2000   
Polská   36   13.6. – 14.6. 2000   
Ostrčilovo nám.   2   15.6. – 16.6. 2000   
Sarajevská/ Rejskova   19.6. – 20.6. 2000   
Na Hrobci   2   20.6. – 21.6. 2000   
Štěpánská   Kostel   21.6. – 22.6. 2000   
Vocelova   1   22.6. – 23.6. 2000   
Svatoplukova/ Jaromírova   (parkoviště)   26.6. – 27.6. 2000   
Na Zderaze   7   26.6. – 27.6. 2000   
Trojanova   7   27.6. – 28.6. 2000   
Neklanova   18   28.6. – 29.6. 2000   
Na Bojišti   2   29.6. – 30.6. 2000   
Pod Slovany   Zeď   29.6. – 30.6. 2000   

Petr Polák

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout