Kamenní svědkové minulosti… Otec národa ve společnosti génia historie a hlasů dějin

V našem seriálu o sochách slavných osobností na území Prahy 2 se dnes věnujeme historii sousoší na Palackého náměstí.
Vše začalo v roce 1876 usnesením sboru obecních starších královského hlavního města Prahy zřídit důstojný pomník Otci národa, jak byl též historik a politik František Palacký (1798 – 1876) s úctou nazýván. Teprve v roce stého výročí Palackého narození byl k pomníku s velkou slávou položen základní kámen. Jak bude vypadat, se však v tu chvíli ještě nevědělo. Teprve v červenci roku 1901 rozhodla porota o vítězném soutěžním návrhu. Stal se jím model profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Stanislava Suchardy (1866 – 1916), který podal svůj záměr pod heslem Svému buditeli a vůdci vzkříšený národ. Architektonicky na díle spolupracoval arch. Alois Dryák.
Mistr Stanislav Sucharda šest let pracoval na modelech a sádrových odlitcích zamýšlené kolosální devítimetrové plastiky. Pro rozsáhlost díla přijal pomocníky: sochaře Josefa Drahoňovského, Josefa Mařatku, svého bratra Vojtěcha a dva své žáky Josefa Bambase a Rudolfa Čermáka. Mezitím na Palackého náměstí probíhaly rozsáhlé zemní práce. Myšlenka zřídit v základech pomníku prostorné mauzoleum pro uložení ostatků Františka Palackého byla odmítnuta.
Hlavní díl pomníku, sedící postavu Františka Palackého, ztvárnil Stanislav Sucharda v žule, kterou považoval za nejdůstojnější materiál pro tento účel. Sestává z dvanácti kusů, které jsou tak těžké, že je musely dopravovat šestispřežní povozy. Duchovního vůdce a buditele národa obklopuje na pylonu alegorická bronzová skupina znázorňující génia historie a hlasy dějin, kterým Palacký uctivě naslouchá. Vpravo a vlevo, nízko u země na výběžcích podstavce, se nacházejí bronzové alegorie Útisku a Probuzení národa.
Slavnostní odhalení pomníku se konalo 1. července 1912. Hlavní projevy přednesli starosta královského hlavního města Prahy JUDr. Karel Groš a poslanec JUDr. Karel Kramář.
Po německé okupaci v roce 1939 nastaly zlé časy nejen pro náš národ, ale i pro české kulturní památky. Mezi takové patřil i pomník Františka Palackého. Byl rozebrán a podle nařízení okupační správy měl být zničen. Našli se však stateční vlastenci, tehdejší správce Obecního dvora na Invalidovně Břetislav Zeman a jeho pomocníci František Švarc a Václav Matoušek, kteří poničený pomník uschovali v odlehlé ohradě a nechali zarůst plevelem. Proto v roce 1948 mohl být pomník pouze doplněn o chybějící části a znovu slavnostně instalován.
Mnohem složitější osud potkal pomník Praha svým vítězným synům, stojící v sousedství Palackého. Slavnostně byl odhalen 29. října 1932, Pražané ho však neobdivovali dlouho… V roce 1940 byl na rozkaz nacistů odstraněn a zničen. Tento pomník však byl v původní podobě obnoven až koncem 90. let minulého století. Ale o tom zase příště.

Text: Eva Hrubešová, foto: len/MBr

Zveřejněno: 08.07.2004 – support@publix.cz
Vytisknout