Kampaň 30 dní pro občanský

Letošní kampaň 30 dní pro občanský sektor zahájil 31. 1. koncert ve Státní opeře Praha, jehož výtěžek je určen na podporu aktivit v oblasti vzdělávání dobrovolníků a na nákup přístrojů na léčbu dětí nemocných leukémií v motolské nemocnici. Pořadatelem a hlavním koordinátorem akce bylo Informační centrum neziskových organizací (ICN). Kampaň trvala do 2. 3. a byla věnována tématu dobrovolnictví v návaznosti na loňský Mezinárodní rok dobrovolníků. Ředitel ICN Marek Šedivý vysvětluje smysl kampaně takto: „Jde především o to, aby lidé dovedli pochopit, v čem je neziskový sektor nezastupitelný, a uvědomili si, že dobrovolníci jsou tu pro ty, kteří to momentálně potřebují.“ V 90. letech vznikly tisíce nových iniciativ a sdružení neziskového charakteru, která stavěla na lidském nadšení a dobrovolné práci. Dobrovolnické aktivity se rozvinuly především v oblasti ekologické a humanitární, ale také sociální a zdravotní. Tam nestátní dobročinné společnosti přebírají služby, které v minulosti nedokázal v dostačující míře zajistit stát. Jde především o pomoc zdravotně postiženým lidem, seniorům nebo lidem bez domova. Většina veřejnosti však stále vnímá dobrovolnictví jako něco neznámého a cizího. „Lidé se stydí být dobrovolníky, a přitom mnozí z nich ani netuší, že jimi vlastně jsou,“ říká Marek Šedivý a dodává: „Naší hlavní snahou je pokusit se takový postoj ovlivnit. Prostřednictvím kampaně nechceme jen zvýšit počet dobrovolníků v České republice, ale především informovat veřejnost o tom, že dobrovolnictví je běžným jevem v každé fungující občanské společnosti.“ Obyvatelé Prahy mohli zaregistrovat plakáty o dobrovolnictví v metru, tramvajích a na světelných panelech. Plakáty již několik hodin po vyvěšení vzbudily prudké reakce. Začaly se hromadit připomínky, zda je právě tato forma propagace dobrovolnictví vhodná. Mnozí dobrovolníci a pracovníci charit ji dokonce považovali za nevkusnou. Oproti tomu většina mladých lidí reagovala nadšeně. Některé soukromé firmy si plakáty dokonce daly zarámovat, aby jimi zpestřily prostory svých obchodů a provozoven. Do jaké míry přispěla celá akce k propagaci dobrovolnictví a ke zlepšení společenského klimatu v České republice, se můžeme jen dohadovat.
   

sektorVeronika Voldřichová

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout