Kardiocentrum fakultní nemocnice zahájilo činnost

„Jen lidi, kteří vědí, co za tím je, to dostatečně ocení,“ zaslechla jsem 20. ledna ve chvíli, kdy byla slavnostně přestřižena páska, otevírající po generální stavební rekonstrukci budovu II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Primář MUDr. Jan Táborský, CSc. se jen usmíval, když spolu s přednostou kliniky doc. Janem Tošovským, CSc. provázeli operačními sály, jednotkou intenzivní péče a pooperačními pokoji nového Kardiocentra své kolegy, přátele a novináře.
Přestavba původní budovy kliniky nebyla podle zastupujícího ředitele VFN MUDr. Pavla Horáka lehká a trvala dlouho, nicméně vzhledem ke stavu budovy i ke změně požadavků na moderní provoz byla nutná. Byla zahájena v roce 1996 a postupně si vyžádala kolem čtvrt miliardy korun. „Nové prostředí bude poskytovat nesrovnatelně lepší a důstojnější podmínky pro nemocné, ale i pro studenty a veškerý personál kliniky. Výrazně se zkrátí čekací doby na operaci,“ řekl přednosta doc. Jan Tošovský. Součástí kliniky jsou čtyři ambulance, třicet devět lůžek standardní péče, dvaadvacet intenzivní péče a pět operačních sálů. V posledním, čtvrtém patře, pak nechybí ani místnosti pro výuku studentů.
„Kardiovaskulární chirurgie není pro VFN nic nového,“ vysvětloval primář MUDr. Jan Táborský: „Operuje se zde od roku 1955 – například první aortokoronární bypass byl proveden v roce 1970, jako první svého druhu v republice.“
Podle MUDr. Horáka jsou vynaložené finanční prostředky na rekonstrukci Kardiocentra v souladu s významem a závažností kardiovaskulárních chorob. „I přes pokrok v prevenci, diagnostice a možnostech léčby se podíl zemřelých na srdeční a cévní choroby nesnižuje,“ řekl. „Stále platí, že 56 % úmrtí je způsobeno právě těmito chorobami.“

(daF)

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout