Když nechtějí nohy chodit

Mnozí z nás to znají velmi dobře – stačí ujít padesát metrů a nohy bolí tak, že se prostě musíme zastavit. Však ono to za chvíli půjde líp! Jenže už to je první varovný signál, kdy bychom měli navštívit lékaře. V tomto případě angiologa.
Ve Všeobecné fakultní nemocnici je Klinika angiologie a kardiologie pracovištěm novým a spadá pod II. internu. Trochu záhadný název znamená, že se tu lékaři zabývají léčbou cévních nemocí. Jen si vzpomeňte, jak nás straší slova jako je arterioskleróza nebo třeba žilní trombóza. Pracoviště je vybaveno moderní technikou s mnoha počítačovými prvky. Umožňuje nejen skvěle diagnostikovat chorobu, ale také provádět samotné léčebné zásahy. „Je zde i jednotka intenzivní péče,“ říká šéf angiologie MUDr. Miroslav Chochola, CSc. „A protože se často jedná o onemocnění, která nepostihují pouze cévy, ale i srdíčko, kardiologové a angiologové se tady v péči o pacienta doplňují.“
Jak se léčí na novém pracovišti? Dr. Chochola jako příklad uvádí léčbu žilní trombózy. „Nemocnému zavedeme do podkolenní žíly pod sonografickou kontrolou speciální hadičku, která do sraženiny aplikuje rozpouštěcí látku. Pak můžeme opět pod kontrolou třeba roztáhnout zúžené místo cévy, nebo do ní vložit výztuž, aby se znovu nezúžila,“ vysvětluje. „Náš angiograf umí spoustu věcí,“ dodává hrdě. „Díky němu můžeme vidět cévu ze všech stran; vyšetření minimálně zatěžuje pacienta i personál radiačním zářením a vše, včetně léčebného zásahu, trvá daleko kratší dobu, než tomu bylo dřív. Navíc už během zásahu můžeme sledovat, zda vše probíhá tak, jak má.“
Specialisté angiologického oddělení VFN a 1. LF se však nestarají jen o pacienty, ale sledují i zdravotní stav jejich rodin, protože „spousta lidí v sobě nese rizikové faktory, které se dědí“. Nicméně dr. Chochola zdůrazňuje, že mezi rizikovými faktory cévních onemocnění stále kraluje kouření, vysoký tlak a na třetím místě pak cukrovka. „Lidé také přestali chodit a vozí se v autech,“ dodává. „K onemocnění cév výrazně přispívá také snížená tělesná aktivita.“

Text a foto: Dana Frantálová

Zveřejněno: 07.10.2003 – support@publix.cz
Vytisknout