Když sůl není nad zlato...

Na nám. Míru se 20. května koná akce na pomoc nemocným cystickou fibrózou nazvaná „Pomoc pro slané děti“. Kromě veřejné finanční sbírky zde budou k dispozici informace o této nebezpečné chorobě. Akci pořádá o. s. Klub nemocných cystickou fibrózou. Podrobnosti na tel.: 257 211 929.

Zveřejněno: 10.05.2004 – support@publix.cz
Vytisknout