Ke kácení v Americké 1

V Americké 1 byla zahájena stavba čtyř bytových domů a zdravotnického zařízení, které vyrostou na místě původní rezidence a galerie rodiny Waldesů. Na stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí a stavební povolení.

Jejich projednávání trvalo několik let a o odvolání Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) definitivně rozhodoval až nejvyšší odvolací orgán, Ministerstvo pro místní rozvoj.
V územním rozhodnutí bylo přesně vyjmenováno, které z asi 170 dřevin v zahradě mají být zachovány, přičemž poloha staveb byla určována tak, aby byly ušetřeny nejcennější stromy.
Pro realizaci stavby bylo nutno odstranit 14 stromů, z nichž jen jeden bylo možno vzhledem k jeho menší velikosti zachránit přesazením.
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 2 vydal investorovi rozhodnutí, kterým se povoluje kácení těchto 13 stromů a zároveň ukládá investorovi povinnost přesadit zmíněný čtrnáctý strom a provést sadové úpravy podle schváleného projektu.
Společnost STUŽ, která zásadně nesouhlasila s celou výstavbou, a tedy ani s kácením, podala jako účastník řízení i proti tomuto rozhodnutí odvolání. V důsledku pochybení pracovnic odboru však nebyla informace o doručeném odvolání zpracována včas a v rozhodnutí o kácení bylo dne 19. 11. neoprávněně vyznačeno nabytí právní moci. Chyba byla vzápětí objevena a investor byl o ní okamžitě informován a požádán, aby nesprávně vydané rozhodnutí vrátil. K tomu však nedošlo a kácení bylo provedeno hned následující den. Investor to zdůvodňuje chybou v jeho vnitřní komunikaci.
Společnost STUŽ, jejíž práva účastníka byla poškozena, podala trestní oznámení pro důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin ohrožení životního prostředí. Řízení ve věci trestního oznámení je záležitostí orgánů činných v trestním řízení. V pravomoci tajemnice ÚMČ je postihnout pracovnice, které pochybení zavinily, podle zákoníku práce.


Karel Winkelbauer, zástupce starosty; Zdenka Šimon

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout