Ke kauze ZŠ v Londýnské ulici : Rodiče hodnotí situaci v ZŠ Londýnská

Koncem července schválila RMČ, na základě výsledku výběrového řízení, uzavření pětileté smlouvy s Univerzitou Karlovou na nájem uvolněných prostor v budově bývalé základní školy ve Vratislavově 13. Nájemné činí 680 Kč/m2 ročně. Univerzita se zavázala k pořádání cenově zvýhodněných kurzů pro studenty i pedagogy z Prahy 2 a k provozování stravovacího zařízení. Univerzita bude zatím využívat jeden a půl patra budovy. Od září 2004 je dohodnuto rozšíření nájemní smlouvy na další uvolněné prostory.

Z e-mailu O. Svobody starostovi MČ Mgr. M. Baschovi
Dovolte, abych se na Vás obrátil jako otec syna, který čtyři roky navštěvuje ZŠ Londýnská. Ačkoliv nespadáme do této oblasti, rád syna pravidelně denně dovážím do této školy. Neboť, jak dobře víte, jsou výukové metody v Londýnské neobvykle progresivní a dávají rychle zapomenout na postkomunistické školní praktiky. Které, jak vím z příkladu starší dcery, jež jednu takovou navštěvovala, ve školách bohužel přežívají. Syn chodí do školy rád, zvládá učení bez stresu a zažívá výuku, o jaké my jsme si mohli jen nechat zdát.
V této souvislosti, vážený pane starosto, nezlobte se, nechápu, proč by měl být ředitel školy a vlastně zřejmě garant tohoto směřování školy odvolán kvůli tzv. černé stavbě, která změnila bezúčelnou půdu za peníze rodičů v místnost využitelnou pro mimoškolní činnost. Pokud mám dost informací a nejde o zástupný důvod, považuju takový trest za neadekvátní. A navíc z pohledu žáků této smysluplné školy za vysloveně škodlivý.
Z dopisu A. Rudinské ředitelce odboru školství MHMP Ing. D. Hostašové
Jsou to tři dny, co jsem jako matka dítěte zjistila, že se moje dítě vyskytovalo v nestandardně a „načerno“ postavených prostorách, navíc laicky upravených zaměstnanci školy... Musím reagovat na stanovisko rodičů, že stavba byla zcela financována ze zdrojů rodičů. Na můj dotaz, jak bude stavba financována, mi vedení školy odpovědělo, že částečně ze zdrojů darů rodičů, ale také z vybraných peněz za kroužky a z peněz zaměstnanců, kteří do toho vložili údajně vlastní finanční prostředky. Ať to bylo jakkoliv, pokud byly použity peníze z prostředků rodičů, nikdo o tom kromě vedení školy a rady školy ZŠ Londýnská nevěděl. ... Pokud je mi známo, ředitel již dříve v minulosti žádal příslušný stavební odbor o povolení, které mu nebylo poskytnuto, především s ohledem na nevyhovující schodiště, které jako jediné umožňuje přístup a zajišťuje případnou evakuaci... Jednání ředitele považuji za nezodpovědné a proti hygienickým zásadám.

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout