Končí období vegetačního klidu dřevin

Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ Praha 2 upozorňuje žadatele o povolení kácení dřevin, že období vegetačního klidu končí 31. března a začíná 1. října 2004. Do 31. března mohou být vyřízeny pouze žádosti o povolení, podané v OŽP nejpozději do 16. února 2004.
Vysvětlení: Lhůta pro vydání rozhodnutí dle ust. § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je stanovena v ust. § 83 cit. zákona do 60 až 90 dnů od zahájení správního řízení.   

red

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout