Koordinace stavebních prací při opravách chodníků a vozovek stále nefunguje optimálně

MČ Praha 2 v posledních letech usiluje o koordinace stavebních prací v ulicích. Opakovaně svolává koordinační schůzky se zástupci správců inženýrských sítí a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s. (TSK). Cílem této snahy je, aby např. při plánované rekonstrukci ulice provedli údržbu, přeložku nebo výměnu svých sítí také jejich příslušní správci a všechny práce tak proběhly naráz v rámci jediné uzavírky. Nenastane tak nežádoucí situace, kdy jsou obyvatelé v brzké době obtěžováni stavebními pracemi znovu a ulice se opakovaně rozkopává.

Bohužel i přes tuto snahu je koordinace stále komplikovaným procesem. Důkazem budiž rekonstrukce Londýnské ulice v úseku mezi Anglickou a Jugoslávskou. Ačkoli od počátku projednávání této akce byla MČ Praha 2 ujišťována, že povrchy i inženýrské sítě se opraví najednou ještě v roce 2017, v srpnu zástupce starostky Jan Korseska obdržel od TSK informaci, že se letos plánuje jen výměna kabelů a další práce budou pokračovat až v roce 2018. Jelikož byl tento postup pro MČ neakceptovatelný, proběhla další koordinační schůzka se všemi zainteresovanými subjekty.

Vzhledem k časovým požadavkům na realizaci jednotlivých sítí a blížícímu se zimnímu období nakonec zvítězila varianta, která naplňuje maximum chtěného a možného. Od 18. září tedy započnou práce na jednotlivých sítích, současně bude vyměněno veřejné osvětlení. Do 15. prosince pak TSK dokončí finální povrchy chodníků. Celý úsek ulice mezi Anglickou a Jugoslávskou bude pro dopravu mimo vozidla stavby uzavřen a po stranách vozovky vzniknou koridory pro pěší, aby byl zajištěn přístup do objektů. Rekonstrukce povrchu vozovky pak proběhne v nejbližším možném termínu po zimě, předpokladem je březen až duben 2018.

„Když jsme se dozvěděli, že navzdory dřívějším dohodám letos kompletní rekonstrukce neproběhne, museli jsme rychle jednat. Chtěli jsme, aby obyvatelé už letos viděli nějaký výsledek, termíny však již byly napnuté. Odložit celou akci až na příští rok jsme nechtěli, neboť jsme občanům slíbili, že Londýnská letos bude, tak jak jsme byli ujišťováni. Myslím, že výsledné řešení je za daných podmínek uspokojivé – ještě před zimou budou v ulici nové chodníky i s veřejným osvětlením, pod nimi budou hotové sítě. Vozovka se zrekonstruuje hned po zimě, začít by se mělo v březnu a ve druhé půli dubna bude zbývající úsek krásné ulice Londýnské hotov,“ říká Jan Korseska.

Realizaci řady akcí na území MČ Praha 2 přibrzdilo a zabrzdilo jarní rozhodnutí MHMP o transformaci Technické správy komunikací na akciovou společnost. Do dnešního dne není vyřešen způsob financování a aktuální projekty „usnuly“. Tento problém se citelně dotkl i chodníkového programu v Praze 2. „MČ Praha 2 má připraveny ve svém rozpočtu finanční prostředky ve výši 10 mil. korun, ale bohužel není do dnešního dne jasné, kdo je smluvním partnerem pro převod této částky. Proto se v roce 2017 ještě nepodařil opravit ani jeden chodník. Neschopnost vedení Prahy je v tomto případě naprosto evidentní,“ říká místostarosta Korseska. 

Přesto se v Praze 2 podařilo zrekonstruovat celou Belgickou ulici nebo část Moravské ulice. Ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s., se provedla celková obnova povrchů vozovek v ulicích Uruguayská, Americká a Varšavská.

Aktuálně probíhají práce na kanalizaci a plynovodu v ulici Na Slupi, a 2. září zahájí Dopravní podnik hl. m. Prahy rekonstrukci tramvajové trati od Svobodovy ulice po Otakarovu. Od 18. září se pak začne s výše uvedenou Londýnskou.

 

Ondřej Klička,

vedoucí oddělení dopravy

 

 

 

Vytisknout