Kostel sv. Kateřiny zatím slouží k příležitostným koncertům

Hlavní město dosud neuzavřelo smlouvu o výpůjčce odsvěceného kostela sv. Kateřiny na dobu 20 let s Řádem bratří domu Panny Marie Jeruzalémské, který ho chce využívat pro církevní účely. Městská rada prozatím rozhodnutí odložila a čeká na souhlas Pražského arcibiskupství s působením tohoto řádu v České republice. Už na podzim zamítla využití kostela pro komerční účely. O objekt má zájem také iniciativa Dvojka sobě. Její představa je založena na vybudování koncertního sálu, jehož hlavní dramaturgii by měla tvořit hudba evropských národů a muzikoterapie. Město se však rozhodlo pro církevní využití, a to především kvůli špatným zkušenostem se současnou produkcí v kostele sv. Michala poblíž Staroměstského náměstí.
I když areál není v majetku MČ Praha 2 – kostel patří hlavnímu městu a zahrada Všeobecné fakultní nemocnici s tím, že v ní sídlí Neurologická a Psychiatrická klinika – radnice má zájem na oživení celého areálu. Formou grantů podporuje aktivity, které se tu konají, ať už jsou to koncerty v kostele sv. Kateřiny nebo různé akce v Kateřinské zahradě. „Městská část mimo jiné přispěla na provizorní opravu a zprovoznění varhan,“ uvedl starosta Michal Basch. Dodal, že fakultní nemocnice má v současné době připraven projekt na revitalizaci Kateřinské zahrady, který počítá i se znovuzřízením zaniklého dětského hřiště. „V zahradě by se mohly konat podobné projekty s pacienty jako v psychiatrické léčebně v Bohnicích,“ poznamenal.
Kostel sv. Kateřiny je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek hl. m. Prahy. Autorství této barokní stavby z let 1737 – 41 se připisuje K. I. Dienzenhoferovi a F. M. Kaňkovi. Od počátku šedesátých let až do roku 1995 objekt spravovalo Muzeum hl. m. Prahy a používalo ho jako depozitář. V sedmdesátých letech a na počátku let osmdesátých probíhala oprava exteriéru objektu a oprava věže, která však nebyla dokončena. V roce 1995 byla uzavřena smlouva o nájmu a správě objektu se společností Svatá Kateřina, která chtěla na vlastní náklady vybudovat v interiéru kostela tzv. zrcadlové divadlo. Společnost však nezískala k podpoře svého projektu souhlas Všeobecné fakultní nemocnice jako vlastníka pozemku, přes který je jediný možný vstup do objektu, a tak byla smlouva ukončena.
V roce 1996 byl objekt svěřen do správy firmy Liga-servis, která jej pro hl. m. Prahu spravuje. Velmi špatný technický stav si vynutil záchranářské a jiné práce. V letech 1996 až 2001 se do oprav investovalo více než 3,5 mil. Kč, další půlmilionová investice šla do budování a rekonstrukce inženýrských sítí. V letošním roce se v rozpočtu hl. m. Prahy počítá na opravy kostela sv. Kateřiny s částkou více než 14 mil. Kč.

Lenka Prokopová

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout