Kostel sv. Ludmily dostává v posledních letech nový kabát

Každý jistě zná staré úsloví „práce jak na kostele“. Je nutno říci, že kostel sv. Ludmily, který již více než 110 let tvoří nejvýznamnější dominantu Vinohrad, není žádnou výjimkou.
Nejprve několik slov o historii kostela. Jedná se pseudogotickou cihlovou stavbu ve stylu severoněmecké gotiky postavenou v letech 1888 – 1893 podle návrhu známého architekta Josefa Mockera (s jeho jménem je spojena například dostavba katedrály sv. Víta nebo novogotická přestavba hradu Karlštejna). Na výzdobě se podíleli významní umělci té doby, například J. Myslbek, A. Procházka, J. Jobst, F. Sequens, F. Ženíšek.
Starousedlíci si jistě pamatují na nekonečně dlouhou rekonstrukci interiéru i exteriéru kostela v sedmdesátých a osmdesátých letech, jejímž motivem byla nepochybně nejen záchrana sakrální památky, ale i narušení aktivity významné farnosti v centru Prahy a díky lešení i omezení atraktivity kostela, ve kterém se i v době totality konalo mnoho svatebních obřadů.
Mnozí si možná mysleli, že teď bude od oprav na dlouhá léta pokoj. Opak je ale pravdou. Kostel má totiž jednu velikou bolest. Jeho kamenné články, kterých je na fasádě opravdu mnoho – na římsách, tympanonech, fialách, balustrádách i na sochařské výzdobě, jsou vytesány z měkkého hořického pískovce, který vlivem povětrnosti i městských exhalací stárne a postupně se rozpadá. Již v několika uplynulých letech se o tom kameníci přesvědčovali při limitovaných opravách lépe dostupných ploch fasády v oblasti hlavního vstupu s tympanonem, jemuž vévodí socha sv. Ludmily. Omezené prostředky dovolovaly každý rok realizovat pouze omezenou část kamenných článků. Pohled dalekohledem do vyšších partií, zejména na plochy obou věží, však signalizoval blížící se potřebu rozsáhlejšího zásahu.
V prvních dnech roku 2003 ale nastala situace, kdy už se na to svatá Ludmila patrně nechtěla déle dívat. Po rychlé změně počasí od velikých mrazů do rychlého tání se několik různě velikých kamenných článků neudrželo a sesypalo se na dlažbu náměstí. Vše se odbylo bez zranění kolemjdoucích, ale věci se daly rychle do pohybu. Následoval bezprostřední zásah hasičské jednotky, při kterém byly odstraněny články, hrozící bezprostředním zřícením. Za několik týdnů se na obě věže vyšplhali horolezci a natáhli sítě na všechny ohrožené části. Díky pochopení odpovědných úředníků pak došlo i k uvolnění většího finančního objemu na komplexní opravu. Částka 2 170 000 korun pokryla práce na severní věži. Pro úplnost dodejme, že jeden milion korun poskytl Magistrát hl. m. Prahy, 953 000 korun bylo přiděleno na základě doporučení městské části Praha 2 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury, 217 000 korun pak hradil vlastník, tedy Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha Vinohrady.
Nejprve bylo nutno postavit lešení, což u kostelní věže nikdy není úplná maličkost. Bylo využito systémové lešení firmy Peri, zavěšené na nosnících procházejících okny u zvonů. Odtud postupovali lešenáři směrem dolů i nahoru až k vrcholu věže. Pak bylo teprve možno zjistit, že stav kamene je opravdu neutěšený. Kameníci se dali do práce. Museli celou plochu věže nejprve očistit, narušené kamenné články vysekat, doplnit buď umělým kamenem nebo kamennými plombami, některé články provést zcela znovu. Na závěr provedli barevnou patinaci a veškeré kamenné články napustili prostředkem, který brání pronikání dešťové vody do hmoty kamene a zvyšuje tak životnost opravy.
Přidali se i další řemeslníci a restaurátoři. Byly opraveny ciferníky věžních hodin, žaluzie u zvonů a vitrážová okna. V listopadu pak nastal čas opět rozebrat lešení a věž se objevila v celé kráse. Rozdíl je patrný i pouhým okem.
Při opravě jsme se přesvědčili, že pokračování není možno odkládat, takže na letošní rok je připraven téměř totožný zásah na jižní věži, případně i na jižním portálu na boku kostela. Sejdou-li se ovšem prostředky alespoň v takové výši, jako v uplynulém roce. Tak si budeme držet palce.

Text: Ing. Petr Wollner, foto: MBr

Zveřejněno: 13.02.2004 – support@publix.cz
Vytisknout