Královodvorské slavnosti

Ve spolupráci s magistrátem a městskou částí Praha 2 připravil soubor starého tance Regii Caroli regis projekt nazvaný Královodvorské slavnosti v Praze 2001.
Program se uskuteční 21. 10. na Novoměstské radnici a 21. října na Vyšehradě. Obsah slavností vychází z evropského hudebního umění vrcholné a pozdní gotiky a renesance.

- Novoměstská radnice
Veřejnosti bude prezentován vedle hudební a taneční tvorby také život feudálů a příslušníků panovnického dvora. V prostoru před radnici bude 20. 10 od 15:00 střelba ze středověkých palných zbraní, na radničním nádvoří se od 15:05 uskuteční klání českých pánů a program završí koncert středověké hudby od 19:00. Ve velkém sále začne od 15:45 rekonstrukce středověké hostiny a ve sloupové síni od 18:00 koncert vokální hudby doby Karla IV. Na něj naváže od 19:00 představení hry „Faust“.

- Vyšehrad
Od 10:00 do 18:00 bude u Nové brány otevřeno středověké tržiště s ukázkami lidových řemesel; další akce se uskuteční od 10:00 do 17:00 v prostoru před Gorlicí.   

van

Zveřejněno: 03.10.2001 – support@publix.cz
Vytisknout