Křest knihy Příběh hrdiny

Dne 25. června v půl šesté večer byla na půdě ZŠ Sázavská slavnostně pokřtěna kniha Příběh hrdiny, která je dílem žáků této školy. Křest se skládal z několika částí: powerpointové prezentace zrodu celé knihy, jíž diváky provedly dvě z účastnic projektu, autorského čtení, v němž každý přítomných autorů prezentoval část svého příběhu tak, aby nalákal potenciální čtenáře, dále  zazpívala a zahrála

Zleva: Bára Dočkalová, Milada Rezková, Michaela Lažanová, Tomki Němec (foto Pavel Novák)

na kytaru Bára Dočkalová a knize, ale hlavně autorům popřáli Milada Rezková a Tomki Němec, kteří přijali pozvání stát se kmotry Příběhu hrdiny. V závěru celé akce došlo na předání dárků, autogramiádu a slavnostní pohoštění.

Kniha vznikla v průběhu projektového týdne, který se na škole konal od 11. do 14. června. Je souborem prací o hrdinech, kteří jsou nějak spjati s městskou částí Praha 2, neboť MČ Praha 2 vyhlásila soutěž Hrdina století. Věříme, že tato publikace je významným obohacením celé soutěže.

V projektu byli zapojeni žáci druhého stupně (od šestých do devátých tříd). Příběhy jsou originálním zpracováním nejrůznějšího typu hrdinství, které je spjato s našimi dějinami dávnými i nedávnými. Účastníci projektu nejprve mapovali místopis Prahy 2: procházeli ulicemi a hledali pamětní desky a pomníky, které jsou věnované známým osobnostem i lidem méně známým. Pak pátrali ve

Autoři zleva: Filip, Vojtěch, Jaroslav, Isabella, Jasmína, Anna (foto Michaela Lažanová)

Vinohradské knihovně a vyhledávali informace o těch, kteří by mohli být součástí jejich příběhů. Nejinspirativnějším hrdinou se však stal ten neznámý, jemu je věnována většina příběhů. Všechny texty během velmi krátkého časového úseku procházely mnoha čteními, korekturami, editorskými pracemi a opět korekturami, aby mohla vzniknout kniha, jejíž výtisk každý z účastníků projektu obdržel.  Jeden výtisk této knihy je zájemcům o bližší četbu k dispozici v knihovně základní školy a jeden je odeslán do soutěže. Mladým autorům přejeme hodně inspirace a soustředění při další tvorbě. Děkujeme všem, kteří se slavnostního setkání zúčastnili.  
Michaela Lažanová (autorka projektu, učitelka českého jazyka a literatury na ZŠ Sázavská)
Zveřejněno: 26.06.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout