Magistrátní změny v parkování od 1. 10. 2017

Základní informace k zónám placeného stání nové koncepce od 1. 10.  2017

Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 2 bude pod správu TSK hl. m. Prahy přecházet podle nové koncepce k 1. říjnu roku 2017. Do té doby je v provozu dle stávajících pravidel. Podrobné informace naleznete na webových stránkách městské části Praha 2 o ZPS. Ceník POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

 

UPOZORŇUJEME, ŽE DRŽITELÉ PŘENOSNÝCH PARKOVACÍCH KARET MUSÍ MÍT NEJPOZDĚJI 30. 9. 2017 ZŘÍZEN PŘÍSTUP DO OSOBNÍCH STRÁNEK UŽIVATELE. O ZŘÍZENÍ PŘÍSTUPU LZE POŽÁDAT NA VÝDEJNĚ PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ, JE TŘEBA NAHLÁSIT E-MAILOVOU ADRESU DRŽITELE.

Přenosné parkovací oprávnění je od 1. 10. 2017 náhrada za přenosné parkovací karty. Parkovací oprávnění je vydávané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající, popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím osobních stránek uživatele (OSU) mohou měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

Dne 1. 10. 2017 přejde Zóna placeného stání v MČ Praha 2 pod správu Technické správy komunikací, a. s.

Nařízení č.13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese 
http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2017_sb_hl_m_prahy.html


Modrá zóna

Modrá zóna, která je na pražských komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

Fialová zóna

Fialová zóna, která je vyznačena fialovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení na výdejnu:
+420 236 044 267
+420 236 044 371

Adresa:
Náměstí Míru 20, Praha 2, hlavní budova, přízemí – místnost č. 014.

Den

Provozní doba

Pondělí

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30

Úterý

7:30 – 12:00;  13:00 – 16:00

Středa

8:00 – 12:00; 13:00 – 17:30

Čtvrtek

7:30 – 12:00; 13:00 – 16:00

Pátek

7:30 – 13:00

Právní podklady pro zřizování a provozování zón placeného stání

Zóny placeného stání na místních komunikacích jsou zřizovány ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto zákona podle § 23 odst. 1 písmen a) a c) může obec v obecně závazné vyhlášce obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejích určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

a)  k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

b)  k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.

V hlavním městě Praze stanoví v souladu s uvedeným zákonem zřizování zón placeného stání (ZPS) „Nařízení hlavního města Prahy“, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Základní principy

Účelem zavedení ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ v Praze je regulace parkování (dopravy v klidu) tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště, případně nemovitosti či provozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se svým vozidlem po dobu jen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací místo dalším řidičům.

Základní režimy v Praze 2

Dva základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha.

V nově zřizovaných modrých zónách, které jsou v provozu od 1.10. 2017  jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP).

Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak uvnitř zón upravuje přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.

Nově jsou též zaváděny moderní technologie pro výběr parkovného buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému. V nových ZPS tak zanikla povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.

Ke stažení

Metodika pro výdej parkovacího oprávnění

Výtah z Ceníku parkovacích oprávnění (pro rezidenty)

Výtah z Ceníku parkovacích oprávnění (pro návštěvníky)

Kompletní ceník parkovacích oprávnění a karet

Cenová pásma v ZPS Praha

Detailní mapa Cenových pásem

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.

Projekt Organizace dopravy v klidu na území MČ Praha 2

 

Odkazy

Podrobné informace o stávající ZPS Praha 2

 


 

 

Zveřejněno: 21.09.2017 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout