Máte doma budoucího prvňáčka?

Pokud ano, jistě jste s ním už byli u zápisu, protože každé dítě, které k 1. 9. 2001 dovrší šest let věku, jsou rodiče povinni zapsat do základní školy. Jestli přesto máte pochybnosti, zda právě vaše dítě je dostatečně připraveno na vstup do základní školy, máte možnost požádat ředitele školy o odklad školní docházky. Žádost je nutné doložit vyjádřením pedagogicko - psychologické poradny nebo pedagogického centra. V našem obvodu nabízí Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 2 orientační vyšetření tzv. školní zralosti. Jde o osvědčený způsob, jak vytipovat i drobné možné obtíže ještě v době, kdy lze s dítětem systematicky pracovat. Toto vyšetření si mohou rodiče vyžádat prostřednictvím ředitelky mateřské školy, kterou jejich dítě navštěvuje.
Na poradnu se mohou samozřejmě obracet i rodiče dětí, jež do mateřské školy nechodí. S výsledky orientačního vyšetření jsou rodiče osobně seznámeni a v případě nutnosti si mohou s pracovníkem poradny domluvit termín dalšího, podrobnějšího vyšetření. Nejčastějším důvodem odkladu školní docházky z hlediska tzv. školní zralosti je např. hravost dítěte, nesamostatnost při řešení zadaného úkolu, neobratnost při kreslení, opožděný nebo komplikovaný vývoj řeči. Školní zralost, či spíše nezralost nutně neznamená, že dítě je opožděné v rozumovém vývoji. Pedagogicko - psychologickou poradnu najdete v Železné 18, v Praze 1 (přestěhovala se v prosinci loňského roku z Jeruzalémské ulice). Objednat se můžete i telefonicky na čísle 24 23 93 93.

PhDr. Václava Masáková, ředitelka OPPP pro Prahu 2

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout