Mateřská škola Na Děkance získala titul Euroškola

Před dvěma lety oslovil mateřskou školu Na Děkance svojí vizí a obsahem mezinárodní program Ekoškola. Jelikož školní vzdělávací program mateřské školy je zaměřen na sport a ekologii, byla volba jasná a do programu vstoupili.

V Ekoškolách se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují  MŠ a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. Program dělá školu šetrnější k životnímu prostředí, pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity. Pomáhá dětem, pedagogům a rodičům udělat ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Během dvou let se Děkance podařilo postupně naplňovat kroky a témata, která jsou pro Ekoškoly na celém světě společná. Dne 26. 4. 2017 proběhl přímo v škole audit, který měl za úkol vyhodnotit výsledky dvouletého snažení a s radostí oznamujeme, že školka úspěšně obstála a dne 22. 6. 2017 v Senátu ČR převzala přímo z rukou ministra životního prostředí titul Ekoškola.

Zveřejněno: 14.07.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout