Městská část Praha 2 má schválený rozpočet na letošní rok

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská část Praha 2 má schválený

rozpočet na letošní rok

 

Zastupitelé Prahy 2 schválili na svém dnešním zasedání rozpočet a finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2018. Jak konstatoval místostarosta Jan Korseska, Praha 2 má vyrovnané hospodaření.

Městská část bude v letošním roce hospodařit s částkou 721,67 milionů korun. Příjmová část (bez položky z úspor minulých let) je schválena ve výši 404 342 tisíc korun. Hlavní příjem tvoří dotace od státu a od hlavního města Prahy ve výši 157 milionů korun.

Výdajovou část tvoří zejména financování školství, kultury, sociální péče, péče o veřejnou zeleň a další důležité provozní oblasti. Běžné výdaje jsou pro rok 2018 nastaveny ve výši 469, 88 milionů korun, kapitálové výdaje ve výši 251,79 milionů korun. Největší část kapitálových výdajů bude investována do bytového hospodářství (80 milionů korun). Do školství investuje MČ Praha 2 celkem 50 milionů korun, do sociální oblasti téměř 45 milionů korun, do péče o vzhled městské části a veřejnou zeleň 50 milionů korun, do oblasti dopravy 20 milionů korun.

Městská část Praha 2 má rozklikávací rozpočet. Jednotlivé kapitoly rozpočtu a podrobný přehled investičních akcí jsou k dispozici pro občany na webových stránkách městské části www.praha2.cz v sekci Rozklikávací rozpočet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 28.02.2018 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout