Městská část Praha 2 nabízí k odprodeji

ve smyslu usnesení Obvodního zastupitelstva v Praze 2 č. Ř/7/A ze dne 26. 10. 1999 stylovou vilu čp. 252, Jana Masaryka 6, katastr Vinohrady vč. pozemků: parc. č. 1243 o výměře 406 m2 (zastavěná plocha), parc. č. 1244 o výměře 126 m2 (zahrada).
Charakteristika: Vila pochází z minulého století, volně stojící v zahradě, situovaná v atraktivní poloze v centru Prahy nad Nuselskými schody v blízkosti Havl. sadů a s výhledem na jižní část Prahy. Zcela volný objekt vč. zahrady a oplocení je v havarijním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Objekt má dvě nadzemní podlaží a podkroví, je v plném rozsahu podsklepen a doplněn podsklepenou terasou. Obvodové a nosné konstrukce jsou zděné. Stropy nad suterénem jsou klenuté, ostatní pravděpodobně omítnuté s podhledem. Střecha je členitá s dřevěným krovem a tvrdou krytinou. Stylová fasáda má bohatou plastickou výzdobu.
Zastavěná plocha vlastního objektu: 235 m2, podsklepená plocha 70 m2. Orientační podlahové plochy: suterén 155 m2, přízemí 165 m2, 1. p. 175 m2, využitelné podkroví 155 m2. Podlahová plocha celkem 650 m2.
Základní hodnotící kritéria výběru kupujícího budou pro Obvodní radu v Praze 2 následující: a) výše nabízené ceny (min. však za cenu, zjištěnou znaleckým posudkem dle vyhl. MF ČR č. 279/1997 Sb. v platném znění, vyhl. č. 127/1999 Sb. v platném znění, tj. 6 439 920 Kč), b) důvěryhodnost předkladatele, c) navrhované využití objektu.
O vítězi rozhodne Obvodní zastupitelstvo v Praze 2 svým usnesením.
Nabídku s uvedením závazné výše kupní ceny doručte v zalepené obálce nejpozději do 16. 6. 2000 do 15 h do podatelny ObÚ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2.
Na obálce zřetelně vyznačte: Jana Masaryka 6 – prodej – neotvírat!
Bližší informace lze získat po předchozí tel. dohodě u správní firmy IS-REAL, Francouzská 20, Praha 2. Tel.: 2251 6584, 2251 2725. Stavebně-technická dokumentace je k nahlédnutí v archivu odboru výstavby ObÚ Praha 2, nám. Míru 20. (pondělí a středa: 8 – 12 a 13 – 17 h).

Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo odmítnout

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout