Městská část Praha 2 pokračuje s podporou prevence kriminality a boje proti drogám

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Městská část Praha 2 pokračuje s podporou prevence kriminality a boje proti drogám

 

Zastupitelé městské části Praha 2 na zasedání dne 19. června 2017 rozhodli, jakým způsobem budou rozděleny finanční prostředky určené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů v zájmu snižování návazné kriminality.

Zastupitelé schválili veřejnou finanční podporu pro tři projekty v oblasti prevence kriminality (250 000 Kč) a pro tři projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality (199 000 Kč) v celkové hodnotě 449 000 Kč.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality schválila Rada MČ usnesením č. 388 ze dne 29. května 2017 dva projekty v celkové hodnotě 84 000 Kč. Jde o projekty centra pro rodinu a ambulantní léčby a doléčovací centrum (pro uživatele nealkoholových návykových látek).

Rada také schválila šest projektů v oblasti prevence kriminality v celkové hodnotě 250 000 Kč. Tyto projekty podporují sociální práci s ohroženými ženami, práci s osobami opouštějícími výkon trestu a s ohroženou a rizikovou mládeží.

„Bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 předložené žádosti vyhodnotila a doporučila podpořit vybrané projekty formou účelové dotace v oblasti prevence kriminality a voblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality. Z celkového objemu vyčleněných prostředků jsme letos navrhli rozdělit pro tyto oblasti celkem 783 000 korun,“ uvedl k rozdělení finanční částky místostarosta Martin Víšek, předseda bezpečnostní komise RMČ Praha 2. 

Částku 70 000 Kč poskytl městským částem na protidrogovou prevenci Magistrát hlavního města Prahy. Zastupitelé schválili záměr poskytnout tuto účelovou neinvestiční dotaci na specifickou protidrogovou prevenci na projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie s názvem Metadonová substituční léčba v Apolináři.  

Další důležitou problematikou je bezpečí občanů a oblast veřejného pořádku. Městská část Praha 2 se proto aktivně podílí na zlepšení materiálního vybavení Policie ČR, Městské policie Praha 2 i Hasičského záchranného sboru. Od roku 2011 hradí z rozpočtu městské části jednorázové drogové testery DrugWipe 5 A a Dräger DrugTest 5000 Tes Kit 6-Panel, které umožňují okamžitě zjistit, zda je daná osoba pod vlivem omamných a psychotropních látek. Městská část tyto prostředky za 100 000 Kč daruje uvedeným složkám.

„Zkušenost ukazuje, že podpora policistů a strážníků těmito praktickými prostředky, které jim usnadňují práci a mají zásadní vliv na rychlost řešení jednotlivých případů, se nám vyplácí. Chceme, aby Praha 2 byla obyvateli vnímána jako bezpečná městská část,“ řekl místostarosta Prahy 2 Martin Víšek.

 

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 19.06.2017 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout