Městská část Praha 2 pomáhá řešit životní situace

Ve čtvrtek 21. února proběhl v zasedacím sále v šestém patře budovy úřadu další z řady seminářů, jež ve spolupráci s občanskou poradnou Společnou cestou připravuje humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2. Tentokrát byla tématem problematika bydlení.

Podobné semináře probíhají na radnici již osm let. Jsou bezplatné a otevřené pro veřejnost. Navštěvují je laici i odborníci, kteří se dané problematice věnují profesně – např. sociální pracovníci jiných úřadů, neziskových organizací, zdravotnických zařízení apod. Získat základní orientaci v tom, jak řešit složité životní situace, tu může každý.

„Semináře jsou určeny opravdu pro každého, kdo se chce zorientovat v dané problematice, což považujeme za jejich největší přínos. Také výběr témat je dobře promyšlený a přizpůsobený tomu, co momentálně lidi nejvíc pálí: např. dluhová problematika, exekuce nebo bydlení. Jsme rádi, že se semináře těší velkému zájmu našich spoluobčanů a že jsme jim schopni pomoct v jejich nelehkých životních situacích. Tady se jim zdarma nabízí tolik potřebné rady a pomoc,“ říká místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, jež má sociální oblast v gesci. 

Semináře poskytují „právní minimum“ a užitečné rady, jak se zachovat v určité životní situaci, lidem všech generací. Pracovnice občanské poradny v průběhu semináře na praktických příkladech objasní, jaká jsou základní práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů, seznámí účastníky s nejčastějšími problémy v oblasti nájemních vztahů, které řeší poradci občanské poradny. Jde především o zvyšování nájemného, ukončování nájemního poměru a vyklizení bytu, přechod nájmu, sociální dávky na bydlení.

 

Občanská poradna Společnou cestou, z. s., je nezávislý spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů. Zvláštní důraz klade na komplexní sociální, zdravotní i výchovnou pomoc působící k překonání obtížných sociálních situací jednotlivých občanů, rodin, dětí i skupin občanů, jakož i iniciování a vytváření vztahů spolupráce mezi stávajícími státními i nestátními subjekty s podobným zaměřením.

red

Účastníci semináře v sále radnice na náměstí Míru
Účastníci semináře v sále radnice na náměstí Míru
Zveřejněno: 25.02.2019 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout