Městská část Praha 2 poskytne téměř 2 miliony korun na rozvoj sportu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská část Praha 2 poskytne dotace na oblast sportu na rok 2016 a 1. čtvrtletí roku 2017 v celkové výši 1 921 000 korun. Rozhodli o tom zastupitelé Prahy 2 na svém dnešním zasedání.

„V tom, že jde o peníze z provozu výherních hracích přístrojů, které získává a přerozděluje hlavní město Praha, vidím velkou symboliku. Právě sport bývá totiž účinným prostředkem při prevenci i odvykání závislostí různého druhu, včetně gamblerství. Naše městská část tyto peníze poskytne neziskovým organizacím, které v Praze 2 dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže. Chtěli bychom je podporovat i nezávisle na financích získaných odvodem z hazardu, “ řekl radní Prahy 2 pro kulturu Jaroslav Šolc.

Zastupitelé Prahy 2 rozhodli o tom, že podpoří všech osm žadatelů, kteří o účelovou finanční podporu požádali. Dotace tedy směřují na další rozvoj kroužků aikida v Praze 2, judo turnaje pro děti, sportovních oddílů TJ Sokol Pražský a sportovního centra pod hlavičkou TJ Sokol Vyšehrad. Veřejná finanční podpora byla přiznána i Fbk Olymp Praha, spolku Palaestra, sportovnímu klubu Katana a Univerzitnímu sportovnímu klubu Praha.

Hlavní město Praha poskytuje jednotlivým městským částem z obdržených odvodů z provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení účelovou dotaci, jejíž výše se odvíjí od celkové vybrané částky a přerozděluje se v závislosti na počtu obyvatel příslušné městské části. Tyto finanční prostředky jsou určeny na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže do 18 let.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 31.05.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout