Městská část poskytne peníze spolku AKORD na pomoc osamělým seniorům a chronicky nemocným

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městská část poskytne peníze spolku AKORD na pomoc osamělým seniorům a chronicky nemocným

 

Zastupitelé Prahy 2 souhlasili na svém dnešním zasedání s poskytnutím účelové dotace ve výši 850 tisíc Kč spolku AKORD na rok 2018. Peníze budou využity na poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2.

 

„Na základě dlouhodobé spolupráce s naší městskou částí pomáhá spolek AKORD těm, kteří to potřebují nejvíc, a poskytuje jim bezplatné služby. Máme tedy jistotu, že peníze z našeho rozpočtu budou smysluplně využity, proto jsme s finanční podporou AKORDU ani chvíli neváhali,“ uvedla místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija, v jejíž gesci je sociální oblast.

Spolek AKORD poskytuje terénní asistenční služby obyvatelům, kteří chtějí zůstat ve svém domácím prostředí, ale bez cizí pomoci se neobejdou. Důvodem bývá jejich zdravotní stav, stáří spojené s opuštěností nebo tíživé finanční podmínky. Naléhavost jejich situace vyhodnocuje humanitní odbor ÚMČ Praha 2.

Za posledních dvanáct měsíců poskytl AKORD služby tohoto druhu celkem 37 obyvatelům Prahy 2. Denně tuto službu využívá 6 – 9 klientů, kteří by jinak byli odkázáni na ústavní péči.

Městská část Praha 2 rovněž uvolní ze svého rozpočtu částku 450 000 Kč na provoz denního stacionáře spolku AKORD na pobyt občanů s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

 

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 236 044 282, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 19.06.2018 – veronika.simkova@praha2.cz
Vytisknout