Městská část vypisuje další granty

Rada MČ Praha 2 vyhlásila grantové programy pro r. 2004 a 1. čtvrtletí r. 2005 pro oblast sociálních služeb a kultury.
Tématem grantového programu v oblasti sociálních služeb je poskytování těchto služeb občanům městské části, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to seniorům, dětem i dospělým se zdravotním postižením a jiným nespecifikovaným cílovým skupinám.
V oblasti kultury bylo vypsáno několik hlavních témat, jako např. divadelní a hudební projekty, výstavní činnost, podpora amatérské umělecké činnosti, ediční činnost či projekty zpestřující kulturní život na území městské části – další témata, stejně jako podrobné informace o všech vypsaných grantech, najdete na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20 a na internetu: www.praha2.cz/rubrika Grantové programy.
Projekty s žádostí o grant přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 do pátku 30. 1. 2004 (granty pro oblast sociální do 14:00, pro oblast kultury do 12:00). V případě zaslání projektu poštou je rozhodující datum poštovního razítka nejpozději 30. 1. 2004.
Podrobné informace a formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20 a na www.praha2.cz.   

len

Zveřejněno: 10.12.2003 – support@publix.cz
Vytisknout