Městská policie je tu pro nás

K 1. 1. 2000 proběhla reorganizace Městské policie hl. m. Prahy, na jejímž základě byla mj. zřízena obvodní ředitelství na "velkých" městských částech, což přineslo užší kontakt a operativnější komunikaci mezi městskou policií a danou městskou částí a kvalitnější možnost řešení problémů v rámci bezpečnostních požadavků komunální politiky.
A dále, což je podstatnější, je změna ve filosofii výkonu služby v terénu, nadstandardně byla nově zavedena funkce strážníka okrskáře, tedy strážníka, který by měl působit ve vymezeném úseku a za tento úsek (okrsek) by měl nést svůj díl odpovědnosti. Měl by tento svěřený okrsek podrobněji poznat, znát jeho konkrétní problémy v oblasti stavu veřejného pořádku a tyto problémy operativně řešit, měl by působit preventivně a v neposlední řadě být připraven pomoci radou i jiným způsobem všem občanům.
V rámci obvodu městské části Praha 2 existuje v současnosti 15 okrsků; o jejich hranicích Vás budeme podrobně informovat (včetně grafického zpracování) v některém z letních čísel novin Prahy 2, neboť rozdělení ještě není konečné. Budete-li mít zájem nahlédnout do mapek již v průběhu jejich formování, jsou k dispozici na úřední desce městské policie, náměstí Míru 20.
K 1. 2. 2000 bylo obsazeno 12 z 15 okrsků, přičemž v průběhu roku by měly být postupně obsazeny všechny okrsky. Všichni strážníci okrskáři jsou v současnosti dislokováni na adrese nám. Míru 20, v budově Obvodního úřadu pro Prahu 2, výhledově lze počítat se získáním prostor v rámci konkrétního okrsku, kde by měl okrskář stanoveny úřední hodiny pro veřejnost a byla by tedy přesně vymezena možnost osobního kontaktu na konkrétním místě.
Vedle strážníků okrskářů působí nepřetržitě na území celé městské části také autohlídka, zajišťující linku tísňového volání, tedy 156 a dále strážníci, kteří jsou zařazeni v klasické hlídkové službě. Konečně na adrese náměstí Míru 20 působí také nepřetržitě dozorčí služba, která přijímá veškeré podněty zvenčí a činí další opatření.
Chtěl bych na tomto místě požádat všechny občany, aby se obraceli buďto osobně na adresu nám. Míru 20 nebo telefonicky: 2425 6279 s případnými připomínkami, upozorněními, podněty a náměty, které by přispívaly ke zlepšení stavu ve veřejném pořádku.
Závěrem doufám a přeji si, aby práce strážníků, která není vždy pro všechny občany populární, nebyla chápána pouze jako represe, ale byla vnímána také jako prevence a služba pro občany.

Ing. Hynek Svoboda, ředitel obvodního ředitelství

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout