Mezinárodní rok dobrovolníků

Rok 2001 OSN vyhlásila Mezinárodním rokem dobrovolníků a já jsem na jaře vyzvala čtenáře k zamyšlení, zda se dobrovolná pomoc druhým může týkat i jich. Dnes si kladu otázku: Kolik ještě dalších lidí naši pomoc naléhavě potřebuje? Dlouhodobě nemocní, lidé s handicapem, děti či dospělí, kteří jsou v těžké životní situaci...? Do roku 2002 přeji všem, aby se v tíživé životní situaci neocitli, a těm z Vás kteří se cítí osamělí a málo užiteční, přeji, aby našli odvahu, rozhodli se pro některý z programů dobrovolnictví a zapojili se.

nika@bon.cz

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout