Mezinárodní rok dobrovolníků

Jedna z možností v životě…
Z iniciativy Občanského sdružení Akord a za podpory naší městské části vznikl denní stacionář Akord, neziskové zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením a s kombinovanými vadami ve věku od 6 do 26 let. V současné době sem docházejí děti dříve umístěné v léčebnách nebo v ústavech. Mohou využívat alternativní formy komunikace (psaní na stroji, individuální počítačové programy, diktafony apod.). Stacionář napomáhá propojení asistentů a osob vyhledávajících tuto pomoc: od roku 1997 nabízí rekvalifikační víkendové kurzy, akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Bližší informace o rekvalifikaci lze získat na internetových stránkách: www.volweb.cz/dsakord. Současně nabízí ambulantní rehabilitační péči pro děti a mládež (hlavně cvičení Vojtovy metody a reflexní terapie, vodoléčbu, elektroléčbu a fyzioterapii) a muzikoterapii. V rámci Svátku hudby proběhne v pátek 15. 6. od 10:30 koncert „Šamanské bubnování“ pořádaný ve spolupráci s nadačním fondem Evropský svátek hudby a městskou částí Praha 2. Je určen dětem s handicapem a jejich rodičům. Bližší informace lze získat na tel.: 22 51 97 16. Věřím, že pro některé ze čtenářů Novin Prahy 2 může být tento příspěvek účinnou pomocí při řešení problému nebo naopak motivací pro osobní budoucnost.

nika@bon.cz

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout