Mezinárodní vzdělávání v Praze

Od roku 1998 působí v Praze 2, v Legerově 72 University od New York (UNYP), kterou v současné době navštěvuje 250 studentů. Řediteli této školy Ing. Dinosu Satratzemisovi jsme položili několik otázek:
Jaký důvod vás vedl k založení vysoké školy v Praze?
V Praze jsem žil již dlouho před revolucí, takže systém českého vzdělávání mi byl nebyl cizí. Společně se zahraničními partnery jsme měli pocit, že zde chybí určitá forma mezinárodního vzdělávání. Když se začalo mluvit o vstupu České republiky do Evropské unie, vznikla potřeba začít připravovat české studenty na příliv mezinárodních společností a poskytnout jim vzdělání na úrovni, odpovídající požadavkům zahraničních manažerů, proto jsme založili University of New York/Prague pod záštitou State University of New York, USA.
Jaký titul získá absolvent vaší školy a v jakých oborech?
Studenti naší školy získávají mezinárodně uznávaný bakalářský titul. Vzdělávají se buď 4 roky v Praze nebo po 2 letech odjedou dokončit svá studia do USA. Výuka probíhá vždy v angličtině.
Do současnosti si mohli studenti zvolit následující specializace: Business Administration, Public Administration a International  European Economic Studies.
Od podzimu 2000 otevíráme i tyto obory: Sociology, Psychology, Managerial Information Systems, Communication and Massmedia Studies, Political Science.
Z čeho se skládají přijímací zkoušky?
Podmínkou přijetí je vykonání zkoušky TOEFL s minimálním počtem 525 bodů. Ten, který tuto zkoušku nesložil, musí vykonat písemné zkoušky z anglického jazyka. Nutný je ústní pohovor s akademickou radou, který probíhá v angličtině. Přijímací zkoušky se letos konají 26. a 27. 6. 2000.
Kolik budoucí studenti zaplatí?
Naše škola je samofinancovaná a studenti si platí školné: čeští, slovenští a zahraniční studenti s trvalým pobytem v ČR, kteří nastoupí k řádnému dennímu studiu v letošním roce zaplatí 1700 USD za jeden semestr. Pokud se studenti rozhodnou pro intenzivní víkendový program, zaplatí 2000 USD za semestr.
Vaše plány do budoucna…
Chtěli bychom, aby naše škola měla do 2 let více než 1000 studentů a získala evropskou dimenzi.

Eva Bělíková

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout