Milí čtenáři,

z mnoha ohlasů soudíme, že novorenesanční budova čp. 548 v Mikovcově ulici vás zaujala, protože až na malé výjimky byly odpovědi správné. Je to opravdu dům sochaře Bohuslava Schnircha, který byl jeho majitelem a sám si ho také navrhl. Jak nám mj. napsala paní Burešová: „V době, kdy se sochař B. Schnirch do domu nastěhoval, začaly mizet pražské hradby (původně stál dům za hradbami města) a ke konci devadesátých let došlo ke zboření Slepé brány (zhruba v místech, kde je dnes nám. I. P. Pavlova u konce Ječné ulice). Sochař, který měl rád zajímavé staré věci, si vyžádal ze zbořené stavby krásný barokní maskaron, který údajně leží snad na dvoře domu a obrůstá břečťanem.“ Ze správných odpovědí jsme vylosovali: L. Šubrtovou z ul. E. Peškové z Prahy 5, H. Opičkovou z Legerovy ul. a M. Janků z ul. J. Masaryka, kterým zasíláme knihy.
Dnešní otázka naší fotosoutěže patří k těm jednodušším, proto se Vám budeme snažit alespoň trochu „zamotat hlavu“. Uveřejňujeme snímek kostela, který byl založen šlechticem – ne však jako jeho kostel soukromý, nýbrž jako nový farní kostel osady. V roce 1170 se začalo s kopáním základů kostela, který se roku 1181 stal výtvarnou dominantou pobřežní vesnice. Kostel tedy nese jak románské, tak i gotické prvky. Původně sice byla plánována celková gotická přestavba, ale nakonec byla z úsporných důvodů tato stavební myšlenka zredukována. Koncem 14. století už kostel stál ve své dnešní podobě (kromě nedokončené gotické klenby). Císař Rudolf II. udělil v roce 1586 podporu 300 míšeňských kop, za kterou byl kostel doopraven. Roku 1623 byl kostel svěřen řádu Augustiniánů Bosáků, kteří pečovali o jeho vnitřní výzdobu, byli však nuceni objekt opustit roku 1785. A na závěr poslední nápověda – kostel se nachází v blízkém okolí Karlova náměstí. Odpovědi zasílejte do 19. 3. 2002.   

lin, van

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout