Milovníkům hudby Antonína Dvořáka

Na Slavíně se 2. května konal v odpoledních hodinách tradiční pietní akt k 96. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, kterého se zúčastnila asi stovka příznivců Dvořákovy hudby.
Úvodní slovo, resp. zamyšlení nad odkazem tohoto hudebního skladatele světového jména, pronesl PhDr. Milan Kuna, DrSc. z Ústavu pro hudební vědu Akademie věd ČR. Skladbami Antonína Dvořáka v podání japonského pěveckého sboru WADACHI z Tokya pod vedením sbormistra (Shoi Moroi) se potěšili mj. i přímí Dvořákovi potomci z Příbrami.
V rámci projektu Praha 2000 – evropské město kultury připravuje Dvořákova společnost řadu podzimních koncertů s názvem „Dvořák a jeho Praha“ (také koncert ve Vinohradském divadle, podrobněji budeme informovat v srpnovém čísle Novin Prahy 2 – pozn.).
Není-li Vám lhostejná vážná hudba a máte-li rádi dílo Antonína Dvořáka, staňte se členy Dvořákovy společnosti. Příspěvky jsou dobrovolné, min. však 50 Kč ročně. Budete mít šanci získat vstupenky na vybrané koncerty zdarma anebo s poměrně velkou slevou. Navíc, Dvořákova společnost, která sdružuje v současné době asi 300 členů, Vám pravidelně zašle přehled o všech svých připravovaných akcích. Velmi ráda Vás přivítá mezi sebe i na koncerty.
Zájemci se mohou přihlásit u kontaktní osoby E. Šebkové (tel.: 29 10 93) nebo přímo v Muzeu Antonína Dvořáka.
Nejbližší akce, kterou tato společnost pořádá 28. května, se nazývá Sukovy Křečovice. Nejprve se milovníci hudby krátce zastaví u hrobu Josefa Suka a poté zazní koncert v chrámu sv. Lukáše, kde na housle zahraje Josef Suk a na varhany Aleš Bárta. Podrobnější informace (o odjezdu na akci apod.) Vám podají v Muzeu Antonína Dvořáka (tel.: 29 82 14).
Členové Dvořákovy společnosti Vám přejí úžasné hudební zážitky!

Eva Bělíková

Zveřejněno: 19.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout