Minulost a současnost Prahy 2... Náměstí I. P. Pavlova změnilo za sto let pětkrát jméno

Než náměstí I. P. Pavlova dospělo ke svému dnešnímu názvu, mělo až neskutečné množství jmen. Nejdříve se do roku 1925 jmenovalo Komenského; v roce 1925 dostalo název Petra Osvoboditele, v roce 1942 zase U Slepé brány; k pojmenování po Petru Osvoboditeli se opět vrátilo v roce 1945 a hned tři roky poté si komunisti prosadili náměstí Říjnové revoluce. Dnešní pojmenování pochází až z roku 1952. Samo náměstí není příliš staré, neboť ještě roku 1896 zde byly zbytky hradeb u Slepé brány. Slepá se nazývala proto, že v 17. století byla zabedněna prkny a místo ní byla vybudována velká brána, tzv. Koňská. Slepá brána měla podle Hollarova obrazu osm malých věžiček. Od ní na jih byla na hradbách vojenská skladiště nazývaná Karlshofer magazine. Na nynějším náměstí stála kasárna a pořádaly se zde dobytčí trhy, a to až do roku 1897. Téhož roku byly odstraněny poslední zbytky hradeb. Dříve se brána jmenovala sv. Jana – díky blízkému kostelu, který se nacházel v ulici Na bojišti. Později byla přejmenována na Svinskou – pořádaly se zde trhy s vepřovým dobytkem. Na náměstí se také nacházela vinice „Šenflukovská“, později zvaná Gregorka. Dále k Nuslím se táhly vinice: Tomáška, Koželužka a Kozlovka, které byly majetkem karlovského kláštera. Když porovnáte starou pohlednici s fotografií, jistě si všimnete, že náměstí za ta léta výrazně změnilo podobu, i když spíše k horšímu. Zvýšený provoz a hluk k příjemným procházkám rozhodně nevybízejí.   

lin

Zveřejněno: 12.11.2002 – support@publix.cz
Vytisknout