Minulost a současnost Prahy 2: Vinohradská radnice

Praha 2 se za poslední desetiletí proměnila až k nepoznání. Rádi bychom vám připomněli, jak některé domy, kostely či ulice vypadaly v minulosti. Jako první nabízíme vinohradskou radnici na náměstí Míru, která svoji původní podobu z 2. pol. 19. století nepřipomíná ani vzdáleně. Připomeňme si, kdy a proč vlastně vznikla. V r. 1849 se Vinohrady staly samostatnou obcí. První volby do obecního zastupitelstva se konaly v r. 1875. Hned na počátku si Vinohrady vytkly za cíl postavit školu a radnici. Pro radnici byla v roce 1876 vybrána parcela na nároží Purkyňova náměstí (nám. Míru) a Karlovy třídy (Jugoslávská ulice). Radnice byla dostavěna roku 1878, ale již roku 1883 byla rozšířena o sousední dům v Jugoslávské ulici. K dalšímu rozšiřování došlo ještě v letech 1904, 1922, 1927 a 1928 – 29. Všechny ty přestavby a rozšiřování změnily vzhled vinohradské radnice téměř k nepoznání. Koneckonců, můžete sami posoudit, který z uvedených obrázků je vašemu oku milejší.

lin

Zveřejněno: 04.03.2002 – support@publix.cz
Vytisknout