Může se zlepšit parkování na Praze 2?

Asi jen těžko najdeme jediného člověka, který by byl spokojen s parkováním, a to v jakékoliv části Prahy 2.
Mluvíme-li s chodci, jsou jejich stížnosti na věčně ucpané chodníky parkujícími auty naprosto oprávněné. Zeptáme-li se obyvatel v Praze 2, kteří jezdí osobními auty třeba jen o víkendu, uslyšíte dlouhou lamentaci na problém při zaparkování. Budeme-li mluvit s podnikateli, kteří zde pracují, jejich stížnosti na parkování jsou zcela jasné. Zeptáme-li se motoristů, kteří projíždějí naší městskou částí, jejich nespokojenost s věčně ucpanými ulicemi, jsou také těžko zpochybnitelné.
A už vůbec nemluvím o nasupených řidičích tramvají, kteří se obtížně prodírají třeba Bělehradskou nebo Vinohradskou ulicí těsně vedle parkujících a neustále vyjíždějících a zajíždějících aut.
Každému je tedy zřejmé, že s parkováním v Praze 2 musíme něco udělat. Problém je prostě tady a je nutné ho velmi rychle řešit.
Pokud bych se zeptal již zmíněných skupin obyvatelstva na možnosti řešení tohoto gordického uzlu, je pravděpodobné, že bych dostal rozdílné odpovědi. Někdo preferuje chodce, jiný dává přednost pohodlnému parkování všude, kde je to jenom trochu možné, a další by chtěl ulice vyklidit.
Pouze utopií je počkat do doby, až bude na území Prahy 2 tolik aut, že plně pokryjí všechny volné komunikace. Stejně tak je naivní se domnívat, že ucpané ulice povedou jaksi samospádem řidiče k používání jiného druhu dopravy, než vlastního či služebního auta. Jistě se někteří z nich najdou, kteří dají přednost chůzi a MHD, a sám mezi ně patřím, jsem si však vědom, že moje pomyslné místo v automobilové dopravě ihned obsadili jiní.
Řešení se musí najít, vždyť tady chceme i nadále žít a pracovat a ne pouze jezdit okolo bloku a hledat místo k parkování. Řešení je možné pouze ve vzájemném spolupůsobení více faktorů a je dlouhodobé a bolestivé pro všechny.
Předně je nutné si uvědomit, že sousedíme s městskými částmi, které mají stejné problémy. První závěr tedy spočívá v nutném hledání koordinace veškerých plánů mezi všemi sousedními městskými částmi. Dále je nutné si uvědomit, že do středu města chce přijet více aut, než kolik se jich sem vejde. Z toho vyplývá, že někoho tedy musím v možnosti přístupu do města omezit.
Asi všichni se shodneme na tom, že budeme preferovat obyvatele Prahy 2, a to především na úkor těch, kteří na území Prahy 2 pouze pracují. Zdejším pracujícím tedy musíme omezit místa pro parkování.
Řešení je pochopitelně také v dalším hledání místa na parkování. Již dlouho platí, že podzemní garáže při každé novostavbě jsou samozřejmostí, ale přesto celá řada nových projektů na tuto záležitost jaksi pozapomněla. Možnosti podzemních garáží jsou na území Prahy 2 dosud málo využívány. V každém vnitrobloku mohou být místo smrdutých a polorozpadlých dílen podzemní garáže se zelenou střechou a parkovou úpravou. Stačí se jen domluvit a vytvořit vhodné podmínky. Právě v tom může městská část jednotlivým majitelům domů výrazně pomoci. Třetí závěr je tedy o zvýšení možnosti krytého parkování na území Prahy 2.
V neposlední řadě je ovšem nutné výrazně posílit i úroveň postihu těch, kteří stejně jako dosud parkují zcela libovolně kdekoliv a kdykoliv. Represe musí být tvrdá vůči všem, kteří přestupují pravidla. Parkování ve vjezdu okamžitě musí znamenat odtažení vozidla na vzdálené záchytné parkoviště. Výše pokuty a možnost zvýšení postihu při opakování přestupku je nejlepší odpovědí na notorické přestupkáře. Čtvrtý a poslední závěr je tedy o nutnosti posílení represe.
Řešení je možné nalézt, ale je to záležitost dlouhodobá, obtížná a bolestivá. Kdo očekává rychlá řešení, bude zklamán.
Radnice musí k řešení, založenému na společném působení všech čtyř zmíněných faktorů, přistoupit. A opravdu silná radnice tlak všech lobistických skupin ustojí a prosadí nové řešení parkování v Praze 2. V dalších letech uvidíme…
My jsme připraveni se na řešení tohoto problému spolupodílet.

Radim Perlín, zastupitel za ODA

Zveřejněno: 04.05.2000 – support@publix.cz
Vytisknout