NOVÉ DISKUSNÍ FÓRUM

Na internetových stránkách městské části Praha 2 www.praha2.cz se v době uzávěrky tohoto čísla připravovalo zprovoznění nového diskusního fóra. V době distribuce novin by již mělo být uživatelům stránek k dispozici.
Narozdíl od předchozí diskusní rubriky, která byla zastavena z důvodu překročení hranic slušné diskuse, zneužívání této platformy pro vzájemné výpady dvou názorových skupin, soustředěných kolem ZŠ Londýnská, a zneužívání anonymity diskusního fóra, umožňuje nový systém jednotlivým účastníkům vkládat příspěvky pouze na základě elektronické registrace. Novinkou je i tematické rozčlenění fóra, které se bude dále vyvíjet podle zájmů diskutujících, a možnost jednoduše vyhledávat ve starších příspěvcích.
Jsme si vědomi toho, že nutnost registrace je pro zájemce o diskusi komplikací, věříme ale, že tento systém zamezí vkládání příspěvků pod cizí identitou a umožní vést otevřenou a věcnou diskusi. Prosíme tedy uživatele našich stránek o shovívavost.    

Veronika Hanzalová, internetová redaktorka

Zveřejněno: 04.11.2004 – support@publix.cz
Vytisknout